Skip to main content

Posłuchaj artykułów
0:00
0:00
Posłuchaj kolejnych artykułów

bezpieczeństwo i finanse


Zespół Lepiej.

Zespół Lepiej.


25 411

Jakie będą ceny prądu w 2024 roku?

Zespół Lepiej.
Zespół Lepiej.

Działania osłonowe, które mają ochronić odbiorców przed podwyżkami cen prądu, zostały przedłużone do 30 czerwca 2024 roku. W tym okresie obowiązywać będą nowe limity zużycia, do których ceny energii dla gospodarstw domowych będą zamrożone. Dowiedz się, jakie ceny prądu będą obowiązywać w 2024 roku.


 

Dzięki przedłużeniu działań osłonowych cena prądu w pierwszej połowie 2024 roku dla zużycia do określonego limitu jest zamrożona na poziomie z roku 2022. Mechanizmy stosowania cen zamrożonych do limitów oraz ceny maksymalnej są takie same jak w poprzednim roku. Zmianie uległa wysokość limitów.

Podstawowy limit

Od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku każdemu gospodarstwu domowemu z grupą taryfową G przysługuje limit 1500 kWh. To limit podstawowy, który Twój sprzedawca prądu naliczy automatycznie. Aby z niego skorzystać, nie musisz nic robić – nie musisz składać oświadczenia.

Podwyższone limity

Dodatkowo określone grupy odbiorców (te same co w roku 2023) do 30 czerwca 2024 roku mogą skorzystać z podwyższonych limitów:  

  • 1800 kWh dla gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami,
  • 2000 kWh dla gospodarstw domowych z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników,

po spełnieniu wymagań ustawowych.

Klienci, którzy w 2023 roku byli uprawnieni do podwyższonego limitu (składali oświadczenie), a w 2024 roku tych uprawnień nie stracili, nie muszą nic robić, żeby skorzystać z podwyższonego limitu do 30 czerwca 2024 roku.

Ci, którym przysługuje podwyższony limit, do którego uprawnienia nabyli przed 2024 rokiem i do tej pory nie złożyli oświadczenia, mają na to czas do 31 marca 2024 roku.

Jeśli ktoś nabył uprawnienia dopiero w 2024 roku, musi złożyć oświadczenie w terminie 30 dni.

 

Jeżeli jesteś klientem TAURONA, chcesz złożyć oświadczenie, szczegółowe informacje oraz wzór oświadczenia znajdziesz na stronie tauron.pl/zamrozenie-pradu.

SPRAWDŹ

Jakie będą ceny po przekroczeniu limitów?

Do 30 czerwca 2024 roku, po przekroczeniu przysługującego limitu, odbiorca rozliczany będzie po tzw. cenie maksymalnej, określonej w tzw. ustawie o środkach nadzwyczajnych w celu ograniczenia wysokości cen prądu [1], lub po cenie z Cennika, jeśli będzie ona niższa niż cena maksymalna.

Cena z cennika – obowiązująca klientów, którzy korzystają z oferty terminowej (np. 2-letnie cenniki zapewniające usługi dodatkowe).

Jakie ceny zobaczę na fakturze za prąd od TAURONA?

Klient TAURON Sprzedaż, który korzysta z taryfy, do 30 czerwca 2024 r. będzie rozliczany według poniższych stawek.

GRUPA TARYFOWACeny do limitu zużycia 1500 kWhCena powyżej limitu zużycia 1500 kWh
Cena ustawowa maksymalna
G110,50920,8585
G12Strefa 10,60630,8585
Strefa 20,3398 0,8585
G12wStrefa 10,61800,8585
Strefa 20,40020,8585
G13Strefa 10,56040,8585
Strefa 20,87080,8585
Strefa 30,37880,8585
Ceny z uwzględnioną akcyzą i podatkiem VAT.
Cena prądu, która podlega ochronie, wpływa tylko na część rachunku, który klienci płacą za zużytą energię. Na fakturze za prąd do tej ceny, doliczone zostaną inne opłaty, m.in. za dystrybucję lub inne opłaty miesięczne.

Przykład – klient rozliczany wg taryfy

Klient rozliczany na podstawie taryfy (grupa taryfowa G11), który nie ma uprawnień do podwyższonego limitu. W związku z tym od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku przysługuje mu limit podstawowy 1500 kWh.

  • Od 1 stycznia do 15 maja jego zużycie prądu wyniosło 1500 kWh.
  • Od 16 maja do 30 czerwca wykorzystał 630 kWh.

Cenę, jaką zapłaci klient, obrazuje poniższy wykres

Za zużycie do 15 maja zapłaci 0,5092 zł/kWh. Od 16 maja do 30 czerwca rozliczany będzie po stawce 0,8585 zł/kWh.

Przykład – klient, który korzysta z cennika

Inaczej będzie wyglądać rozliczenie klientów, którzy korzystają z oferty terminowej (np. 2-letnie cenniki zapewniające usługi dodatkowe)  i są rozliczani na podstawie cennika.

Przeanalizujmy taką opcję na przykładzie klienta z ofertą Prąd Eko z Serwisantem (grupa taryfowa G12), któremu przysługuje podstawowy limit 1500 kWh.

  • od 1 stycznia do 15 maja jego zużycie prądu wyniosło 1500 kWh (900 kWh w strefie 1 i 600 kWh w strefie 2). 
  • od 16 maja do 30 czerwca wykorzystał 630 kWh (400 kWh w strefie 1 i 230 kWh w strefie 2). 

Klient, który korzysta z oferty Prąd Eko z Serwisantem 24h, będzie rozliczany na podstawie poniższych stawek

GRUPA TARYFOWA Ceny do limitu zużycia 1500 kWh [zł/kWh]Ceny powyżej limitu zużycia 1500 kWh
Cena ustawowa maksymalna [zł/kWh]Ceny w Cenniku Prąd Eko z Serwisantem [zł/kWh]
G110,50920,85850,8274
G12Strefa 10,60630,85851,0317
Strefa 20,33980,85850,5325
G12wStrefa 10,61800,85851,2653
Strefa 20,40020,85850,5325
G13Strefa 1 0,56040,85850,9421
Strefa 2 0,87080,85851,4546
Strefa 3 0,37880,85850,6255
Ceny z uwzględnioną akcyzą i podatkiem VAT.
Cena prądu, która podlega ochronie, wpływa tylko na część rachunku, który klienci płacą za zużytą energię. Na fakturze za prąd do tej ceny doliczone zostaną inne opłaty, m.in. za dystrybucję lub inne opłaty miesięczne.


Za zużycie do 15 maja zapłaci 0,6063 zł/kWh w strefie 1 oraz 0,3398 zł/kWh w strefie 2.

Od 16 maja do 30 czerwca na podstawie zużycia i stawek z Cennika w strefie 1 i 2, wyliczymy średnią ważoną. W tym przypadku cena po przekroczeniu limitu wyniesie 0,8495 zł/kWh. Cena ta jest niższa niż cena zamrożona, dlatego po przekroczeniu limitu zużycia rozliczymy klienta po tej cenie.

Faktury w TAURONIE

Wszyscy klienci TAURONA będą rozliczeni zgodnie z obowiązującymi regulacjami, tj. z uwzględnieniem rozwiązań osłonowych. Jeśli jednak korzystasz z rozliczenia na podstawie prognoz, pamiętaj, że prognozy te mogą nie uwzględniać rozwiązań odsłonowych. Dotyczy to prognoz, które zostały wystawione przed wejściem w życie przepisów, tj. przed 1 stycznia 2024 r. Wszystkie te różnice zostaną uwzględnione w fakturze rozliczeniowej, którą otrzymasz na koniec okresu rozliczeniowego

Więcej informacji znajdziesz na stronie: tauron.pl/zamrozenie-pradu

[1] Ustawa z 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 r. (Dz.U. z 2022 poz. 2243 ze zmianami).