Skip to main content

Posłuchaj artykułów
0:00
0:00
Posłuchaj kolejnych artykułów

styl życia


Zespół Lepiej.

Zespół Lepiej.


3 878

Jak likwidować bariery? Poznaj program TAURON bez barier

Zespół Lepiej.
Zespół Lepiej.

Bariery dla osób z niepełnosprawnościami są utrudnieniem w samodzielnym funkcjonowaniu. Pogłębiają uzależnienie od innych, co wpływa nie tylko na nich samych, ale również na opiekunów, poprzez choćby zbyt duże obciążenie obowiązkami. Często z tego powodu osoby z niepełnosprawnościami wycofują się z życia społecznego. Dlatego tak ważne jest likwidowanie tych barier. Zobacz, jak robi to TAURON.


 

Jakie bariery napotykają osoby z niepełnosprawnościami:

  • Architektoniczne – utrudnieniem dla osób z niepełnosprawnościami (nie tylko tych poruszających się na wózkach inwalidzkich) są schody bez podjazdów, brak wind, zbyt wąskie drzwi wejściowe oraz korytarze.
  • Komunikacyjne – to wszelkie trudności w rozumieniu treści spowodowane zbyt skomplikowanym językiem czy nieodpowiednią czcionką. Może być to również nieznajomość języka migowego.
  • Cyfrowe – niedostosowanie stron internetowych czy rozwiązań online dla osób z niepełnosprawnościami może być barierą utrudniającą codzienne funkcjonowanie tak ważne w dobie rozwoju technologii i Internetu. 
  • Ekonomiczne – to trudności finansowe, które ograniczają możliwość nabycia doświadczeń zawodowych czy edukacji.

Dlaczego znosimy bariery?

Osoby z niepełnosprawnością, seniorzy często zmuszeni są prosić kogoś bliskiego czy sąsiada o pomoc w skontaktowaniu się z urzędem, zrobieniu zakupów, opłacaniu rachunków, czy pomoc w innych codziennych sytuacjach. Często jest to dla niech dużym utrudnieniem.

TAURON od lat konsekwentnie rozwija i usprawnia proces obsługi klientów, tak żeby był on przyjazny dla osób z niepełnosprawnościami czy seniorów. W tym celu realizowany jest program TAURON bez barier.

Jak działa program TAURON bez barier


W ramach programu TAURON bez barier wdrażane są rozwiązania, których celem jest zniesienie wszelkich barier w dostępnie do usług dla osób z niepełnosprawnościami i seniorów.

Strony internetowe TAURONA zostały wyposażone w funkcję ustawiania kontrastu i zwiększenia czcionki.

Ponadto TAURON szkoli konsultantów, którzy na co dzień obsługują klientów w punktach obsługi i na infoliniach. Podczas tych szkoleń konsultanci poznają zasady prowadzenia rozmów z osobami z niepełnosprawnościami i seniorami. Pracownicy pomagają przy czytaniu dokumentów i można skorzystać z możliwość zawarcia umowy przez pełnomocnika czy dostarczenie dokumentów bezpośrednio do domu.

Przy punktach obsługi klientów TAURONA przygotowane zostały specjalne miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami. Znajdują się one blisko wejść do obiektów. Ponadto punkty obsługi zostały zaplanowane w taki sposób, by można było się w nich swobodnie poruszać, także osobom na wózkach inwalidzkich.

Wśród działań, jakie podejmuje TAURON, wymienić należy także upraszczanie komunikacji kierowanej różnymi kanałami do klientów. W tym celu realizowany jest projekt „TAURON mówi po ludzku”.

Więcej o udogodnieniach dla seniorów czy osób z niepełnosprawnościami przeczytasz na tauron.pl/bezbarier