Skip to main content

Posłuchaj artykułów
0:00
0:00
Posłuchaj kolejnych artykułów

styl życia


Zespół Lepiej.

Zespół Lepiej.


Co to jest PSZOK i jakie śmieci można tam oddać? 

Zespół Lepiej.
Zespół Lepiej.

Każdy z nas dobrze wie, że metale i tworzywa sztuczne, papier, szkło, a także bioodpady wyrzucamy do odpowiednio do żółtych, niebieskich, zielonych i brązowych kontenerów. Wszystko to, co nie może do nich trafić powinno trafić do pojemnika na odpady zmieszane, jednak z pewnymi wyjątkami. I właśnie te wyjątki niejednokrotnie stanowią problem. Ale nie wtedy, gdy wiemy, że istnieje coś takiego jak PSZOK!


 

Co to jest PSZOK? 

PSZOK to inaczej punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli miejsce, do którego należy oddawać odpady, które nie powinny trafiać do zwykłych pojemników na śmieci. Własny PSZOK posiada każda gmina, więc bez względu na miejsce zamieszkania bez trudu znajdziesz taki punkt przyjmowania odpadów w Twojej okolicy. 

Co ciekawe, oprócz punktów stacjonarnych w wielu gminach funkcjonują punkty mobilne. Co to oznacza? To, że w danej okolicy, według ustalonego harmonogramu, kursuje pojazd przystosowany do selektywnego zbierania wybranych rodzajów odpadów komunalnych.  

Czy każdy może oddawać odpady do PSZOK? 

Punkty selektywnej zbiórki odpadów zajmują się zbieraniem odpadów, które powstają w gospodarstwach domowych. Oznacza to, że nie przyjmują odpadów, których ilość i charakter wskazują na to, że pochodzą z działalności gospodarczej. Przedsiębiorców obowiązują bowiem zasady przewidziane w zawartych przez nich umowach na odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Śmieci do PSZOK oddasz całkowicie bezpłatnie. Usługa jest rozliczona w ramach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które obowiązkowo uiszcza każdy właściciel zamieszkanej nieruchomości. Jest to opłata określana często jako podatek śmieciowy. Gdy wywozisz odpady do PSZOK, nie musisz bać się żadnych dodatkowych kosztów! Po przywiezieniu odpadów do punktu konieczne może być jednak przedstawienie potwierdzenia dokonania opłaty za jeden z ostatnich rachunków za media w lokalu mieszkalnym lub dokumentu, który potwierdzi naliczenie tzw. opłaty śmieciowej za lokal mieszkalny, z którego pochodzą opady.  

Oczywiście, w razie konieczności wywiezienia większej ilości odpadów do PSZOK, warto upewnić się, czy w danym punkcie nie obowiązuje limit śmieci na osobę. Poszczególne gminy mogą wprowadzać pewne ograniczenia. Czasem spotyka się na przykład informację o ograniczeniach wagowych dla opadów budowlanych, poremontowych i porozbiórkowych lub dla odpadów wielkogabarytowych czy też o rocznych limitach opon. Po przekroczeniu tych limitów mogą zostać naliczone niewielkie opłaty. Niemniej jednak wiele punktów selektywnej zbiórki odpadów nie wprowadza takich ograniczeń dla mieszkańców poszczególnych gmin. 

PSZOK – co przyjmuje? 

Pozostaje odpowiedzieć na pytanie, co można oddać do PSZOK? Punkt selektywnej zbiórki odpadów jest miejscem, do którego śmiało można przywieźć między innymi: 

 • chemikalia, w tym rozpuszczalniki, kwasy, substancje żrące, farby, lakiery, oleje, kleje, detergenty, 
 • przeterminowane leki, igły i strzykawki, 
 • odzież i tekstylia
 • elektrośmieci, czyli zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w tym sprzęt RTV i AGD, 
 • zużyte baterie i akumulatory, 
 • świetlówki i żarówki energooszczędne,  
 • odpady zawierające rtęć, w tym termometry i lampy fluorescencyjne
 • opakowania z niebezpiecznymi pozostałościami, 
 • meble, materace i inne odpady wielkogabarytowe, 
 • zużyte opony z rowerów, motocykli i innych pojazdów osobowych
 • odpady poremontowe, budowlane i rozbiórkowe, 
 • szkło okienne i drzwiowe, lustra, szkło bezbarwne i kolorowe, 
 • zużyte lub przeterminowane gaśnice, 
 • pojemniki pod ciśnieniem po aerozolach, 
 • drewno zawierające substancje niebezpieczne, 
 • odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, metalu, szkła, styropianu, 
 • popioły z palenisk domowych, 
 • makulaturę, w tym papier i tekturę, 
 • odpady biodegradowalne, 
 • inne odpady komunalne. 

Lista tego, co można wywieźć na PSZOK, jest dość długa. Nie oznacza to jednak, że wszystkie odpady bez wyjątku są przez te punkty przyjmowane. Gminny punkt zbiórki odpadów nie przyjmie na przykład odpadów z azbestem, części samochodowych czy też odpadów niebezpiecznych i niewiadomego pochodzenia, bez możliwości ich wiarygodnej identyfikacji, a także odpadów niebezpiecznych w nieszczelnych, uszkodzonych opakowaniach. W przypadku wątpliwości najlepiej wcześniej zadzwonić do lokalnego punktu selektywnej zbiórki odpadów, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat zagospodarowania posiadanych odpadów. 

Czy wiesz, że PSZOK to nie jedyne miejsce, do którego można odwozić elektroodpady? Dowiedz się, gdzie wyrzucać elektrośmieci. 

Jak przygotować odpady do oddania w PSZOK? 

Jeśli chcesz wywieźć odpady do PSZOK, pamiętaj, że muszą być one posegregowane i niezanieczyszczone innymi opadami. Odpady wielkogabarytowe muszą być opróżnione z zawartości. Z kolei sprzęt elektryczny i elektroniczny powinien być kompletny.  

Większość odpadów może być przywieziona luzem lub w workach, z wyjątkiem śmieci wymagających opakowania. W takim wypadku odpady, na przykład w postaci płynnej, muszą być umieszczone w szczelnych, nieuszkodzonych opakowaniach, z oryginalną etykietą, która umożliwi identyfikację odpadu. 

Dlaczego warto oddawać odpady do PSZOK? 

Gdy oddajesz śmieci do PSZOK, masz pewność, że wywożone odpady nie będą stanowiły zagrożenia dla środowiska naturalnego, a także zdrowia i życia ludzi. Wszystkie odpady zebrane przez punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych są właściwie przechowywane (w odpowiednich pojemnikach, które znajdują się w zadaszonych pomieszczeniach ze szczelną posadzką, starannie zabezpieczonych przed dostępem osób trzecich), a następnie bezpiecznie przetwarzane lub utylizowane. Jest to szczególnie istotne w przypadku odpadów niebezpiecznych, które muszą zostać należycie unieszkodliwione. 

Chcesz wnieść swój wkład w ochronę środowiska? Pobierz e-book „Naprawiajmy! Poradnik dla konsumentów” z licznymi ciekawostkami i ekoporadami, które na pewno Cię zainteresują! 

Punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ma w okolicy każdy z nas i odpady, które nie mogą trafić do zwykłych śmieci, oddasz tam całkowicie bezpłatnie oraz legalnie. Niedopuszczalne jest więc nieprawidłowe segregowanie śmieci, w tym odpadów niebezpiecznych, a tym bardziej porzucanie ich w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Nieprawidłowe gospodarowanie odpadami powoduje wielkie straty dla przyrody i dla nas samych, dlatego warto przestrzegać obowiązujących zasad, a w razie konieczności odwiedzić pobliski PSZOK. 

Nie masz pewności, jak prawidłowo gospodarować odpadami? Przeczytaj artykuł: Segregacja śmieci w domu, czyli jak prawidłowo segregować odpady? 

faqNajczęściej zadawane pytania (FAQ)

Elektrośmieci, czyli zużyty, zepsuty lub przestarzały sprzęt elektryczny i elektroniczny, to odpady, które zdecydowanie nie powinny trafiać do zwykłych kontenerów, a PSZOK jest idealnym miejscem do ich wywiezienia. W związku z tym do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych możesz śmiało odwieźć m.in. urządzenia gospodarstwa domowego, sprzęt radiowo-telewizyjny, komputery, monitory, sprzęt biurowy, telefony komórkowe, elektronarzędzia, a także baterie i akumulatory. 

PSZOK odbierze większość kłopotliwych odpadów, w tym elektrośmieci, odpady wielkogabarytowe oraz niebezpieczne. W punktach selektywnej zbiórki odpadów nieprzyjęte zostaną jednak materiały zawierające azbest, papa i styropian budowlany, odpady niebezpieczne w uszkodzonych, nieszczelnych opakowaniach, odpady niebezpieczne, których nie da się zidentyfikować, a także niesegregowane zmieszane odpady komunalne. W razie wątpliwości najlepiej skontaktuj się z wybranym punktem przyjmowania odpadów.