Skip to main content

Posłuchaj artykułów
0:00
0:00
Posłuchaj kolejnych artykułów

styl życia


Zespół Lepiej.

Zespół Lepiej.


21 400

Jakie drzewa rosną w polskim lesie? 

Zespół Lepiej.
Zespół Lepiej.

Czy wiesz, że Polska jest w europejskiej czołówce, jeśli chodzi o liczbę i wielkość lasów? Co więcej, powierzchnia lasów w Polsce systematycznie się zwiększa, a do tego coraz więcej jest lasów liściastych. Czy wiesz, jakie dokładnie drzewa rosną w polskich lasach?


 

Polskie lasy na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci 

Dzięki zaangażowaniu i zorganizowanej pracy leśników lasów w Polsce jest coraz więcej. Mało kto wie, że Polska należy do jednych z najbardziej zalesionych krajów w Europie! Obecnie powierzchnia wszystkich lasów w Polsce wynosi ponad 9,2 mln ha, co odpowiada lesistości na poziomie aż 29,6%. Ten znakomity wynik to praca wielu pokoleń leśników, którzy systematycznie, od zakończenia II Wojny Światowej, dbają o nasze rodzime dobro narodowe, jakim są lasy. 

Jeszcze w 1945 roku lesistość naszego kraju, czyli stopień zalesienia terytorium, wynosiła zaledwie 21%. Obecnie wskaźnik ten wynosi prawie 30% i stale rośnie. Zgodnie z „Krajowym programem zwiększania lesistości” z 2005 roku, do 2050 roku poziom lesistości ma podnieść się aż do 33%. Polskie lasy są bogate nie tylko w drzewa, ale także w zwierzęta i grzyby, dzięki czemu całość tworzy żywy ekosystem. Czy wiesz, że w polskich lasach żyje około 65% wszystkich gatunków zwierząt, jakie występują na terenie naszego kraju? 

Gatunki drzew w Polsce 

Drzewa w Polsce rosną przede wszystkim na najsłabszych i najmniej przyjaznych roślinom glebach. Winę za taki stan rzeczy ponosi dynamiczny rozwój rolnictwa w poprzednich wiekach. Warto wiedzieć, że na skutek ekspansji przemysłu rolniczego, ponad 50,1% powierzchni lasów w Polsce zajmują siedliska borowe. Jakie drzewa rosną w takim lesie?Na siedliskach borowych występują głównie drzewa iglaste. W naszym kraju można też znaleźć siedliska lasowe mieszane (około 49,9%).  

Jakie są gatunki drzew w Polsce? Na nizinnych i wyżynnych terenach przeważa najczęściej sosna. Szacuje się, że aż 60% całkowitej powierzchni leśnej w Lasach Państwowych w Polsce zajmuje właśnie sosna

Czy wiesz, że... Polska to jeden z najbardziej zalesionych krajów w Europie? Powierzchnia lasów w Polsce wynosi ponad 9,2 mln ha, co świadczy o lesistości na poziomie 29,6%, a dzięki pracy leśników liczba ta stale rośnie. W 2050 roku zalesienie ma osiągnąć poziom 33%. To bardzo ważne, ponieważ polski las jest domem dla niemal 65% wszystkich gatunków zwierząt, jakie żyją w Polsce.
Jakie drzewa rosną w Polsce?
liściaste – 31,7% drzew
iglaste – 68,3% drzew.
Gatunki:
Sosna – 58%
Brzoza – 7%
Buk – 6,2%
Dąb – 8%
Jodła – 3,3%
Olsza – 5,6%
Świerk – 5,4%
Gatunki drzew najczęściej występujące w polskich lasach, według danych Głównego Urzędu Statystycznego z roku 2021. Źródło… Rocznik Statystyczny Leśnictwa 2021.

Drzewa iglaste oraz liściaste w Polsce 

Choć gatunki drzew w Polsce są liczne, to lasach prywatnych i gminnych sosna stanowi aż 54,4% wszystkich drzew. Wpisuje się to w ogólną tendencję polskich lasów, które w przeważającej mierze są lasami iglastymi. Skąd taka dominacja sosny nad innymi gatunkami drzew w Polsce? Przede wszystkim wynika to z faktu, jak dawniej była planowana i prowadzona gospodarka leśna w naszym kraju. Drewno było głównym surowcem, który napędzał przemysł. W obliczu postępującej urbanizacji i industrializacji, zapotrzebowanie na drewno w różnych dziedzinach przemysłu stale rosło. 

Kiedyś planowanie gospodarki leśnej opierało się przede wszystkim na monokulturach. Uprawiano przeważnie jeden gatunek drzew na danym obszarze, zwłaszcza sadzono takie gatunki, które nie miały dużych wymagań i szybko rosły, a więc dawały dużo drewna. Specyfika drzew iglastych dobrze się w te tendencje wpisywała i dlatego dzisiaj polskie lasy to w przeważającej mierze właśnie drzewa iglaste. Na nizinach i wyżynach króluje sosna, a w górach najczęściej można spotkać świerki. 

Jednak z czasem okazało się, że monokultury nie są sposobem na efektywny wzrost lesistości w dłuższej perspektywie czasu. Niska bioróżnorodność sprawiła, że takie lasy były mało odporne na czynniki klimatyczne i często chorowały. 

Jakie są prognozy na przyszłość? 

W latach 1945–2018 powierzchnia drzewostanów liściastych na terenie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (główny zarządca lasów w Polsce) wzrosła z 13% do aż 24%. Obecnie szacuje się, że dzięki wytrwałej pracy leśników, lasy liściaste w Polsce stanowią około 32% wszystkich lasów. Najczęściej występujące drzewa liściaste w Polsce to dąb, jesion, klon, jawor, wiąz, buk, brzoza, olcha, topola, grab, osika, lipa i wierzba. 

 

Polscy leśnicy odeszli od monokultur, dzięki czemu systematycznie zwiększa się liczba drzew liściastych w Polsce. Dodatkowo każdy może dołożyć swoją cegiełkę do zalesiania naszego kraju. Wbrew pozorom nie musisz sadzić drzew własnoręcznie, nawet nie musisz wychodzić z domu! Wystarczy, że w TAURONIE wybierzesz ofertę Prąd + LAS. W ten prosty sposób przyczynisz się do sadzenia drzew w Polsce. 

Posadźmy razem las! 

Źródła: 

  1. Zasoby leśne, Lasy Państwowe, 6.03.2020 r., https://www.lasy.gov.pl/pl/nasza-praca/zasoby-lesne
  1. Polskie lasy, Lasy Państwowe, 5.05.2020 r., https://www.lasy.gov.pl/pl/nasze-lasy/polskie-lasy
  1. Encyklopedia leśna, Lasy Państwowe, https://www.encyklopedialesna.pl/