Skip to main content

Posłuchaj artykułów
0:00
0:00
Posłuchaj kolejnych artykułów

styl życia


Zespół Lepiej.

Zespół Lepiej.


Parki narodowe przyjazne psom – gdzie możesz wejść z psem? 

Zespół Lepiej.
Zespół Lepiej.

Spacer z psem to ogromna przyjemność, szczególnie w pięknym otoczeniu. Jednak nie wszędzie czworonogi są mile widziane. Czy do takich miejsc należą także parki narodowe?


 

Psy w parkach narodowych – przepisy 

Zgodnie z przepisami właściciele psów mają zakaz wprowadzania psów na tereny parków narodowych. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody stanowi, że w parkach narodowych oraz w rezerwatach przyrody zabrania się wprowadzania psów na obszary objęte ochroną ścisłą i czynną, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych w planie ochrony oraz psów pasterskich wprowadzanych na obszary objęte ochroną czynną, na których plan ochrony albo zadania ochronne dopuszczają wypas.  

Wśród argumentów, które przemawiają za wprowadzonym zakazem, jest ryzyko zaburzenia rytmu aktywności gatunków silnie terytorialnych, negatywny wpływ na zachowania dzikich zwierząt w okresie rozrodczym czy też to, że zwierzęta te mogą być rezerwuarem chorób, na które dzikie zwierzęta nie są odporne. Zwraca się też uwagę na to, że pies może być bezpośrednim zagrożeniem dla innych zwierząt oraz dla turystów, ale i odwrotnie – dzikie zwierzęta, które mieszkają w parku, mogą być zagrożeniem dla psów. 

Dobrą wiadomością dla właścicieli psów jest jednak fakt, że zakaz wprowadzony przez ustawę o ochronie przyrody może zostać zmodyfikowany, a nawet całkowicie zniesiony przez dyrekcje poszczególnych parków narodowych. Dlatego też pomimo zakazu, do niektórych parków narodowych można wejść z psem, oczywiście zachowując przyjęte w danym miejscu zasady. 

Masz ochotę na wyjątkową przygodę? Sprawdź, gdzie można nocować w lesie? Poznaj obowiązujące zasady! 

Parki narodowe przyjazne psom 

Do parków narodowych, które dopuszczają możliwość wprowadzania psów, należą: 

 • Białowieski Park Narodowy, 
 • Biebrzański Park Narodowy, 
 • Bieszczadzki Park Narodowy, 
 • Gorczański Park Narodowy, 
 • Park Narodowy Gór Stołowych, 
 • Karkonoski Park Narodowy, 
 • Ojcowski Park Narodowy, 
 • Słowiński Park Narodowy, 
 • Świętokrzyski Park Narodowy, 
 • Wielkopolski Park Narodowy, 
 • Wigierski Park Narodowy. 

Trzeba jednak zaznaczyć, że nie oznacza to automatycznie pozwolenia na poruszanie się ze zwierzęciem towarzyszącym po całym terytorium parku narodowego.  

Przykładowo, turystom odwiedzającym Białowieski Park Narodowy, pies może towarzyszyć wyłącznie na terenie Parku Pałacowego, za to nie można go wprowadzić między innymi do Rezerwatu Pokazowego Żubrów. W Świętokrzyskim Parku Narodowym można wędrować z psem na odcinku szlaku czerwonego Huta Szklana – Łysa Góra, biegnącym wzdłuż drogi asfaltowej na Święty Krzyż oraz na ścieżce pieszo-rowerowej między Świętą Katarzyną a Podgórzem. Z kolei w planie ochrony Gorczańskiego Parku Narodowego wyznaczono 6 odcinków szlaków, na których dopuszczalna jest wędrówka z psem. Podobnie sytuacja wygląda w pozostałych wymienionych parkach narodowych. Najmniej restrykcyjne są takie parki narodowe jak Karkonoski, Ojcowski i Wielkopolski, choć i tam obowiązują pewne ograniczenia. 

We wszystkich parkach obowiązuje nakaz prowadzenia psa na smyczy, a niekiedy również w kagańcu. Niektóre parki mają w tym zakresie specjalne wymagania, jak chociażby Biebrzański Park Narodowy, który wymaga prowadzenia psa na smyczy nie dłuższej niż 1,5 m. Trzeba pamiętać, że wprowadzanie lub wnoszenie psów w miejsca niewskazane w planie ochrony wybranego parku narodowego i niezgodnie z przyjętymi zasadami jest zabronione i grozi mandatem. Dlatego przed wędrówką z psem należy zapoznać się z regulaminem konkretnego parku narodowego i aktualnymi informacjami dla turystów. 

Parki narodowe z zakazem wyprowadzania psów 

Choć część parków narodowych akceptuje obecność turystów w towarzystwie psów, to do tych miejsc nie należą: 

 • Babiogórski Park Narodowy, 
 • Park Narodowy Bory Tucholskie, 
 • Drawieński Park Narodowy, 
 • Kampinoski Park Narodowy, 
 • Magurski Park Narodowy, 
 • Narwiański Park Narodowy, 
 • Pieniński Park Narodowy, 
 • Poleski Park Narodowy, 
 • Roztoczański Park Narodowy, 
 • Tatrzański Park Narodowy, 
 • Park Narodowy Ujście Warty, 
 • Woliński Park Narodowy. 

Warto jednak wiedzieć, że i te parki niekiedy proponują odwiedzającym je turystom ciekawe trasy, które mogą pokonać w towarzystwie czworonoga. Przykładowo Park Narodowy Bory Tucholskie dopuszcza zabieranie psów na drogę „pilską” Bachorze – Owink oraz na cumowisko łodzi wędkarskich w Bachorzu. Park Narodowy Ujście Warty pozwala na spacer z psami na terenie obwodu ochronnego Polder Północny – Witnica. Natomiast Tatrzański Park Narodowy jako miejsca przyjazne psom wyznaczył Dolinę Chochołowską i Drogę pod Reglami. Jeśli zatem wybieramy się do parku narodowego, który co do zasady zabrania wprowadzania psów, warto mimo wszystko sprawdzić, czy nie przewiduje pewnych wyjątków. 

Może Cię też zainteresować artykuł: Bezpieczeństwo w górach – tych zasad przestrzegaj na szlaku! 

Parki narodowe z psem a opłaty 

Polskie parki narodowe, które dopuszczają możliwość wprowadzenia na ich teren zwierząt towarzyszących, nie pobierają dodatkowych opłat za czworonogi. Oznacza to, że opiekunowie zwierząt opłacają ewentualne bilety wstępu wyłącznie za siebie, zgodnie z obowiązującym cennikiem. 

Konsekwencje nieprzestrzegania przepisów 

Straż parku ma prawo legitymowania osób na terenie parku i wyciągania konsekwencji za nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów. W myśl wspomnianej już ustawy o ochronie przyrody, ten kto umyślnie narusza zakazy obowiązujące w parkach narodowych, podlega karze aresztu lub grzywny. 

Trzeba też pamiętać, że zgodnie z ogólnymi przepisami, jeśli pies nie przebywa na ogrodzonym terenie prywatnym, musi posiadać oznakowanie, które umożliwia identyfikację właściciela lub opiekuna oraz znajdować się pod jego kontrolą. Właściciele lub opiekunowie psów zobowiązani są do zachowywania odpowiednich środków ostrożności, a za niezachowanie środków ostrożności adekwatnie do rasy i charakteru zwierzęcia, grozi im kara grzywny, a nawet kara ograniczenia wolności.  

Najwyższe kary dotyczą sytuacji, kiedy zwierzę stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, a w przypadku spowodowania przez psa obrażeń ciała u człowieka właścicielowi zwierzęcia grozi odpowiedzialność karna i odszkodowawcza. Dlatego zarówno odwiedzając park narodowy z psem, jak i pojawiając się z nim w innych miejscach, trzeba starannie dbać o pupila. To gwarancja bezpieczeństwa ludzi, fauny i flory, mienia, a także samego psa. 

faqNajczęściej zadawane pytania (FAQ)

Tak, za wejście do parku narodowego z psem można dostać mandat karny nakładany przez służbę parku. Karę grzywny można otrzymać zarówno za wchodzenie z psem lub wnoszenie psa w miejsca objęte zakazem wprowadzania psów, jak i za prowadzenie psa bez smyczy i ewentualnie bez kagańca, w miejscach, których zakaz wstępu nie dotyczy.  

Parki narodowe, które umożliwiają odwiedzającym je turystom wstęp z psami, nie pobierają dodatkowych opłat za zwierzęta. Niemniej jednak parki narodowe mogą w każdej chwili wprowadzić takie opłaty, dlatego przed wizytą w wybranym parku warto sprawdzić obowiązujący cennik i zapoznać się z aktualnie obowiązującymi zasadami.