Skip to main content

Posłuchaj artykułów
0:00
0:00
Posłuchaj kolejnych artykułów

zielona energia


Zespół Lepiej.

Zespół Lepiej.


Fotowoltaika na płaskim dachu – czy to dobry pomysł? 

Zespół Lepiej.
Zespół Lepiej.

Zastanawiasz się, czy fotowoltaika na płaskim dachu ma sens? Wahasz się przed podjęciem ostatecznej decyzji? Chcesz poznać najważniejsze zasady instalacji paneli słonecznych na dachach o niewielkim nachyleniu? W tym artykule znajdziesz informacje, które rozwieją Twoje wątpliwości. Samodzielnie ocenisz, czy montaż paneli fotowoltaicznych na dachu płaskim ma sens.


 

Kiedy dach jest płaski? 

W prawie budowlanym nie ma precyzyjnej definicji dachu płaskiego. W polskich normach przyjmuje się, że o płaskim dachu można mówić wtedy, gdy nachylenie połaci nie przekracza 5°. Z kolei w MPZP (Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego) można spotkać definicję, zgodnie z którą dach płaski ma połać (lub połacie) nachylone pod kątem do 10°. 

W przypadku montażu fotowoltaiki wartością graniczną jest kąt 15°. Jeżeli nachylenie dachu jest mniejsze, zaleca się montaż specjalnej konstrukcji wsporczej. Dzięki nim możliwe jest właściwe ustawienie paneli fotowoltaicznych. Informacje na temat minimalnego kąta montażu modułów znajdziesz w kartach technicznych paneli fotowoltaicznych lub kartach gwarancyjnych.   

Fotowoltaika – montaż na płaskim dachu 

Montaż paneli fotowoltaicznych na dachu płaskim rządzi się podobnymi zasadami jak montaż na dachu stromym oraz na gruncie. Należy zapewnić stabilność mocowania, ustawienie w odpowiednim kierunku (najlepiej na południe) oraz zachowanie optymalnego kąta nachylenia paneli.  

Na jakim dachu płaskim można zamontować panele słoneczne? 

W praktyce każdy niezagospodarowany dach płaski nadaje się do instalacji paneli słonecznych, niezależnie od zastosowanego pokrycia. Należy jednak spełnić dwa podstawowe warunki techniczne:  

  • odpowiednia nośność więźby dachowej – zanim przeprowadzisz montaż paneli fotowoltaicznych na dachu płaskim, sprawdź, czy konstrukcja wytrzyma dodatkowe obciążenie; 
  • szczelność połączeń – konstrukcja pod panele fotowoltaiczne na dachu płaskim musi mieć starannie uszczelnione połączenia z dachem. 

Jaka jest optymalna konstrukcja pod panele fotowoltaiczne na dachu płaskim? 

Konstrukcja pod panele fotowoltaiczne na dachu płaskim może mieć mocowanie inwazyjne lub obciążeniowe. Pierwszy model wymaga wykonania otworów, czyli ingerencji w warstwy termo- i hydroizolacji. Aby ograniczyć liczbę mocowań, producenci stosują szyny przeznaczone do mocowania stelaży podtrzymujących panele. 

Możliwy jest też montaż przy użyciu bloczków i płyt betonowych, które obciążają stelaże. Wtedy stelaż wspiera się na pokryciu dachowym, lecz go nie narusza. Taki typ posadowienia pozwala korygować ustawienie paneli i nie stwarza ryzyka powstania nieszczelności dachu. 

Niezależnie od sposobu montażu stelaże powinny zapewniać optymalne ustawienie modułów fotowoltaicznych. Nachylenie w stosunku do podłoża mieści się zazwyczaj w granicach 15-30°. Większy kąt stwarzałby ryzyko uszkodzenia paneli przez porywisty wiatr. 

Jeżeli nie masz miejsca na dachu, możesz zainstalować fotowoltaikę na specjalnych stelażach w nasłonecznionym miejscu działki. Temu tematowi poświęciliśmy artykuł: Konstrukcja pod panele fotowoltaiczne na gruncie – co musisz wziąć pod uwagę? 

Jakie zalety ma fotowoltaika na dachu płaskim? 

Fotowoltaika na dachu płaskim dzieli wszystkie zalety z instalacjami montowanymi na dachach stromych oraz na gruncie. Pozwala produkować prąd z OZE (Odnawialne Źródło Energii), jakim jest światło słoneczne. Instalacja fotowoltaiczna daje dostęp do czystej, bezpiecznej dla środowiska i taniej energii. Może ją wytwarzać na własne potrzeby każdy posiadacz lub zarządca nieruchomości. 

Poza wymienionymi zaletami montaż paneli fotowoltaicznych na dachu płaskim daje szereg korzyści. 

Idealna ekspozycja na słońce 

Konstrukcja pod panele fotowoltaiczne na dachu płaskim wysokiego budynku gwarantuje najlepsze w danej lokalizacji nasłonecznienie. Paneli nie zacieniają spadające liście, osiada na nich mniej kurzu i ptasich odchodów. Ponadto łatwiej uniknąć ryzyka zacieniania modułów słonecznych przez sąsiadujące budowle. 

Wygodne ustawienie modułów słonecznych 

Na dachu płaskim bez problemu zwrócisz panele w dowolnym kierunku – najlepiej frontem na południe. Ponadto dzięki konstrukcjom wsporczym łatwo ustawisz moduły pod optymalnym kątem, aby zwiększyć ilość produkowanego prądu. 

Temat optymalizacji wydajności przydomowej fotowoltaiki omawiamy szczegółowo w artykule: Jak zwiększyć efektywność paneli fotowoltaicznych?

Łatwiejszy dostęp do paneli fotowoltaicznych 

Fotowoltaika na płaskim dachu jest łatwa w naprawie i konserwacji, pozwala na wymianę uszkodzonych elementów i odśnieżanie bez użycia drabin, wysięgników czy sprzętu niezbędnego do poruszania się po stromych dachach. 

Ekonomiczne zagospodarowanie powierzchni dachu 

Fotowoltaika na dachu płaskim to doskonały sposób na efektywne wykorzystanie wolnej powierzchni. Niezagospodarowana do tej pory przestrzeń staje się źródłem istotnych oszczędności na rachunkach za prąd. 

Możliwość budowy fotowoltaiki w gęstej zabudowie miejskiej 

Wykorzystanie powierzchni płaskich dachów to często jedyny sposób, aby budować instalacje fotowoltaiczne na obszarach silnie zurbanizowanych. To dobre rozwiązanie m.in. dla wspólnot mieszkaniowych i zarządców wielorodzinnych obiektów mieszkalnych, hoteli czy obiektów biurowych. 

Dyskrecja i bezpieczeństwo 

Montaż paneli fotowoltaicznych na dachu płaskim jest dyskretny: panele pozostają praktycznie niewidoczne z poziomu ulicy. Dzięki temu nie psują walorów estetycznych obiektu. Jednocześnie instalacja jest doskonale chroniona przed przypadkowymi uszkodzeniami oraz aktami wandalizmu.  

Fotowoltaika na płaskim dachu ma wiele zalet. Dlatego coraz częściej jest wybierana przez inwestorów prywatnych i komercyjnych.

 

Fotowoltaika w ofercie TAURONA

Masz pytanie związane z fotowoltaiką, na które nie znalazłeś odpowiedzi w powyższym artykule?

Sprawdź szczegóły oferty bądź zamów kontakt z ekspertem TAURONA, który udzieli Ci niezbędnych informacji, a także dobierze instalację fotowoltaiczną dopasowaną do Twojego domu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Czy fotowoltaika na dachu płaskim ma sens? 

Przedstawione w artykule informacje nie pozostawiają wątpliwości: fotowoltaika na płaskim dachu to dobry pomysł. Wydajność tego typu elektrowni słonecznych jest podobna, jak w przypadku paneli montowanych na dachach stromych lub na gruncie. Ze względu na brak zacienienia i łatwość usuwania zanieczyszczeń może być nawet wyższa. Warto też podkreślić, że montaż paneli fotowoltaicznych na dachu płaskim to często jedyny sposób, aby produkować energię elektryczną ze słońca w gęsto zabudowanych centrach miast.