Skip to main content

zielona energia


Zespół Lepiej.

Zespół Lepiej.


Fotowoltaika po zmianach w 2022 – na czym polega nowy system rozliczeń?

Zespół Lepiej.
Zespół Lepiej.

Od 1 kwietnia 2022 roku obowiązują nowe zasady rozliczania fotowoltaiki. Zgodnie z nimi, wszyscy nowi właściciele instalacji będą rozliczać się w systemie net-billingu. Na czym polega zmiana? Czy jest korzystna dla właścicieli instalacji fotowoltaicznych? Jeżeli zastanawiasz się, czy warto zbudować instalację fotowoltaiczną, ten artykuł jest właśnie dla Ciebie!

Fotowoltaika po zmianach w 2022 – na czym polega nowy system rozliczeń?

 

Nowy system rozliczeń obowiązuje wszystkich inwestorów, którzy zdecydują się na montaż i przyłączenie fotowoltaiki po 1 kwietnia 2022 roku. Jest jeden wyjątek. Ustawa gwarantuje osobom, które złożyły wniosek do Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD) do 31 marca 2022 roku, czyli rozliczają się w systemie opustów, możliwość rozliczania się w tym systemie przez 15 lat od momentu przyłączenia instalacji do sieci.

Prosumenci zachowają to prawo nawet w przypadku, gdy zdecydują się rozbudować posiadaną instalację fotowoltaiczną. W każdej chwili mogą jednak zmienić system rozliczania fotowoltaiki na nowy. Warto pamiętać o tym, że decyzja o przejściu na net-billing jest nieodwracalna – w praktyce oznacza to, że po wyborze nowego sposobu rozliczania nie będzie można z powrotem przejść na stary system.

Fotowoltaika – zmiany w 2022 roku

Istotą zmian, które weszły w życie 1 kwietnia 2022 roku, jest przejście z systemu net-metering na nowy system rozliczeń net-billing.

Jak prosumenci rozliczali się do 1 kwietnia 2022 r.?

Dotychczas prosument przekazywał do sieci nadwyżkę energii, którą odbierał w okresach zwiększonego zapotrzebowania lub zmniejszonej produkcji własnej. Wymiana odbywała się w stosunku 1:0,8 (instalacje do 10 kWp) lub 1:0,7 (instalacje powyżej 10 kWp). Zatem za 1 kWh wysłany do sieci można było pobrać 0,7 lub 0,8 kWh. Ten typ wymiany to net-metering, czyli bezgotówkowa wymiana odpowiednich porcji energii.

Co dla prosumentów oznacza nowy system rozliczania fotowoltaiki?

Nowy system prosumencki nie opiera się już na ilości wyprodukowanej energii, lecz na jej wartości w momencie dokonywania transakcji. W systemie net-billingu prosument jest aktywnym uczestnikiem rynku, co oznacza, że sprzedaje energię wyprodukowaną przez instalację fotowoltaiczną, której nie zużyje na bieżąco (tzw. nadwyżki) i kupuje energię, gdy instalacja nie pokrywa zapotrzebowania.

Rozliczenia odbywają się na indywidualnym koncie każdego prosumenta. Wartość zgromadzonych środków, czyli depozyt prosumencki, służy wyłącznie do regulowania zobowiązań z tytułu zakupu energii (nie można go spieniężyć i wypłacić). Rozliczenia fotowoltaiki można dokonać przez 12 miesięcy od dnia, w którym kwota stała się depozytem.

Jeżeli nie uda się rozliczyć wszystkich środków i powstanie nadpłata, sprzedawca zwróci ją prosumentowi. Jednak nie w całości: maksymalny zwrot wynosi 20% wartości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci w miesiącu kalendarzowym, którego dotyczy zwrot nadpłaty.

Fotowoltaika w świetle nowych korzyści

 

Szczegółowe zasady nowego systemu rozliczeń znajdziesz w e-booku:

Pobierz e-book strzałka


Etapy wprowadzania zmian w systemie prosumenckim

Ustawodawca rozłożył zmiany w systemie rozliczania prosumentów na trzy etapy:

  • od 1 kwietnia do 1 lipca 2022 roku – okres przejściowy, w którym obowiązywał poprzedni system rozliczeń;
  • od 1 lipca 2022 roku do 30 czerwca 2024 roku – przez pierwsze dwa lata podstawą do rozliczenia nadwyżek energii odprowadzonych do sieci będzie średnia cena rynkowa energii elektrycznej z poprzedniego miesiąca;
  • od 1 lipca 2024 roku – rozliczenie nadwyżek będzie dynamiczne, według stawek godzinowych z Rynku Dnia Następnego (na Towarowej Giełdzie Energii).

Jakie są konsekwencje wprowadzenia systemu net-billing?

Wprowadzenie systemu net-billingu, wzbudza wiele obaw o opłacalność inwestycji w fotowoltaikę przede wszystkim wśród klientów indywidualnych. Trudno się temu dziwić – nowy system rozliczeń oparty jest na innym mechanizmie, a jego nieznajomość może rodzić wątpliwości. Jednak eksperci działający w branży są zgodni – fotowoltaika nadal jest atrakcyjnym i opłacalnym źródłem energii dla gospodarstw domowych. Zmiany w systemie rozliczeń fotowoltaiki sprawiły, że najbardziej opłacalne stały się instalacje optymalnie dopasowane do zużycia energii w gospodarstwie lub firmie prosumenta.

Im lepiej dopasowana instalacja do rzeczywistego zużycia i większa autokonsumpcja, tym oszczędności z fotowoltaiki rozliczanej w systemie net-billingu będą większe.

Dofinansowania do fotowoltaiki

Wydatek związany z inwestycją w instalację fotowoltaiczną można skutecznie kompensować dotacjami z programów rządowych. W 2022 roku ruszyła kolejna odsłona programów „Mój Prąd” i „Czyste Powietrze”. Lokalnie dostępne są też dotacje z RPO (Regionalny Program Operacyjny). Po raz pierwszy w 2022 roku dofinansowanie obejmuje nie tylko panele, lecz także magazyny energii czy pompy ciepła.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jakie rozwiązanie będzie dla Ciebie najkorzystniejsze, skontaktuj się z doradcą TAURONA, który na podstawie Twojego zapotrzebowania energetycznego przedstawi najlepsze dla Ciebie rozwiązania.

Fotowoltaika od TAURONA – co warto wiedzieć?

Potrzebujesz własnego źródła taniej i czystej energii? Chcesz zabezpieczyć swoje potrzeby energetyczne? Wybierz fotowoltaikę od TAURONA i zyskaj:

  • audyt i indywidualne dopasowanie instalacji – eksperci TAURONA ocenią warunki miejscowe i bezpłatnie dobiorą instalację fotowoltaiczną dopasowaną do Twoich potrzeb;
  • atrakcyjne formy finansowania inwestycji – klienci TAURONA mogą korzystać z niskooprocentowanych kredytów na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych;
  • bezpieczny montaż – fachowcy współpracujący z TAURONEM zamontują Twoją instalację zgodnie z aktualnymi normami bezpieczeństwa;
  • najwyższa jakość i zaufanie – TAURON oferuje wysokiej klasy rozwiązania oraz usługi sprawdzonych partnerów.