Skip to main content

zielona energia


Zespół Lepiej.

Zespół Lepiej.


eye30 781

Jak można dostać dofinansowanie do wymiany pieca?

Zespół Lepiej.
Zespół Lepiej.

Wiele miast i regionów wprowadziło uchwały antysmogowe. Definiują one do kiedy właściciele starych kotłów grzewczych mają czas, by wymienić je na bardziej ekologiczne źródła ciepła. Warto zaplanować tę zmianę z wyprzedzeniem oraz skorzystać z dotacji, by zmniejszyć koszt inwestycji. Z jakich programów możesz obecnie skorzystać? Sprawdzamy!

Jak można dostać dofinansowanie do wymiany pieca?

 

Nowoczesne, ekologiczne kotły grzewcze to koszt rzędu od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Jeśli chcesz uzyskać dofinansowanie do pompy ciepła, pieca gazowego czy pieca na pellet – warto jeszcze przed zakupem przejrzeć aktualne programy dotacji na wymianę ogrzewania.

 

Poznaj szczegóły na temat programu dopłat przygotowanego przez TAURON i zyskaj do 4200 zł dofinansowania na wymianę ogrzewania.

Dowiedz się więcej strzałka

Dlaczego warto wymienić piec?

Choć wiele osób wie, że wymiana pieca na bardziej ekologiczny jest wskazana ze względu na ochronę środowiska, mało kto zastanawia się nad dodatkowymi zaletami takiej zmiany. Wymiana pieca może przynieść wiele korzyści:

 • Bezpieczeństwo – nowe modele pieców są bardziej bezpieczne niż stare. Dzięki odpowiedniej budowie i możliwości regulacji parametrów spalania ryzyko zaczadzenia jest znacznie niższe niż w przypadku tradycyjnego „kopciucha”.
 • Wygoda stosowania – nowoczesne piece są łatwiejsze w obsłudze. Są wyposażone w specjalne sterowniki i wiele funkcji działa w nich automatycznie.
 • Zdrowie – nie bez przyczyny piece starego typu nazywa się „kopciuchami”. W wyniku spalania węgla i śmieci wytwarzają się niebezpieczne substancje. Nowy piec znacząco zmniejszy emisję toksyn do atmosfery.
 • Oszczędność czasu – nowoczesne piece nie wymagają tak częstego doglądania. Dzięki sterownikom, praca urządzeń automatycznie dostosowuje się do aktualnych warunków (np. temperatury zewnętrznej).
 • Czystość – korzystając z nowoczesnych urządzeń, takich jak na przykład pompa ciepła, nie musisz się martwić wynoszeniem popiołu, czyszczeniem pieca itp. Dodatkowo nie będziesz musiał zajmować się składowaniem opału.

Wymiana pieca może pozytywnie wpłynąć nie tylko na środowisko, ale także na Twoje codzienne życie.

Jakie są ekologiczne sposoby ogrzewania?

Wiesz już, że wymiana pieca przynosi wiele korzyści. Żeby jednak móc ubiegać się o dofinansowanie, musisz zainwestować w ekologiczne źródło ciepła. Jakiego typu kotły kwalifikują się do dofinansowania? Najczęściej są to:

 1. pompy ciepła,
 2. kotły gazowe
 3. kotły i piece akumulacyjne
 4. kotły na pellet    

Poniżej znajdziesz przegląd programów, w ramach których możesz ubiegać się o dotację do wymiany pieca. Przed złożeniem wniosku – zapoznaj się z warunkami programu (np. na oficjalnej stronie programu), szczególnie w zakresie dotyczącym informacji o tym, jakie urządzenia mogą zostać objęte dopłatą.  

„Ogrzej się z TAURONEM” to program dopłat do wymiany ogrzewania realizowany przez TAURON. Mogą z niego skorzystać klienci, którzy planują wymianę ogrzewania na pompę ciepła lub gazowy kocioł kondensacyjny. Kwota dofinansowania, którą możesz uzyskać w ramach tego programu, to nawet 4200 zł. Wysokość dofinansowania zależy od rodzaju urządzenia, które wybierzesz i roku budowy budynku. Co ciekawe, z programu „Ogrzej się z TAURONEM” możesz skorzystać także wtedy, gdy ubiegasz się o wsparcie z innych programów, np. „Czyste Powietrze” czy Kawka Plus.

Program „Czyste Powietrze” – ogólnopolski program dofinansowania do wymiany pieca 2021 r.

Źródło: Weź dofinansowanie | Czyste Powietrze

Program „Czyste Powietrze” to ogólnopolski program wsparcia finansowego na wymianę źródeł ciepła na bardziej ekologiczne. Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. W jego ramach możesz otrzymać dofinansowanie do nowoczesnych urządzeń grzewczych. Program obejmuje głównie demontaż starego pieca na paliwo stałe oraz zakup i montaż nowego ekologicznego źródła ciepła.

Kto może dostać dofinansowanie do wymiany pieca?

Dotację mogą otrzymać:

 • właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych,
 • właściciele i współwłaściciele wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Istnieje także kryterium dochodowe, które opiszemy w kolejnym punkcie.

Ile pieniędzy możesz dostać na nowy piec?

W ramach programu można otrzymać do 30 tys. zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, 37 tys. zł dla poziomu podwyższonego i nawet 69 tys. zł dla najwyższego poziomu wsparcia inwestycji. W podstawowej grupie dofinansowania roczny dochód beneficjenta nie może przekroczyć 100 tys. zł. Nie ma przeliczenia na członka gospodarstwa domowego, pod uwagę brany jest tylko dochód beneficjenta. Aby zakwalifikować się do podwyższonego poziomu dofinansowania, średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekroczyć kwoty 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Dla najwyższego poziomu dofinansowania, średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekroczyć kwoty 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym oraz 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Dochód trzeba udowodnić za pomocą zaświadczenia wydawanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska.

Data zakończenia programu to 31.12.2029 roku. Pamiętaj, że umowę na wymianę pieca musisz zawrzeć do 2027 roku.

Więcej szczegółów znajdziesz na stronie: Dofinansowanie do wymiany pieca – program „Czyste Powietrze”

Dotacje samorządowe do wymiany pieca i termomodernizacji

Wiele samorządów wyszło z własną inicjatywą, by wspomóc mieszkańców w wymianie kotłów na bardziej ekologiczne. W tym artykule omówimy kilka przykładów.

KAWKA Plus – dofinansowanie do wymiany pieca we Wrocławiu

Źródło: Zmień piec

W ramach programu „KAWKA Plus” w 2022 roku można otrzymać od miasta nawet 12 tys. zł na wymianę pieca. Warto się pospieszyć – w kolejnych latach wielkość dofinansowania ma się systematycznie zmniejszać.

Kto może dostać dofinansowanie do wymiany pieca?

Dotację może otrzymać:

 • właściciel mieszkania lub domu we Wrocławiu,
 • najemca mieszkania komunalnego,
 • osoba, która wynajmuje mieszkanie lub dom we Wrocławiu (za zgodą właściciela lokalu).

Ile pieniędzy możesz dostać?

Na wymianę pieca można otrzymać nawet 100% kosztów kwalifikowanych inwestycji – ale nie więcej niż 12 tys. zł. Aby uczestniczyć w programie, nie trzeba mieć nawet wkładu własnego – instalatorzy mogą rozliczyć koszty bezpośrednio z Urzędem Miasta. Więcej informacji znajdziesz na stronie: Dofinansowanie do wymiany pieca – program „KAWKA Plus

„Wymień kopciucha” – dofinansowanie do wymiany pieca w Warszawie

Źródło: Zielona Warszawa

W ramach programu funkcjonującego obecnie w Warszawie miasto pokrywa maksymalnie 70% kosztów inwestycji związanej z wymianą ogrzewania. Nie warto zwlekać z tym przedsięwzięciem, tym bardziej, że mieszkańcy Warszawy mają obowiązek pozbycia się swoich „kopciuchów” do końca 2022 roku. 

Kto może dostać dofinansowanie do wymiany pieca?

Dotację może otrzymać:

 • właściciel mieszkania lub domu w Warszawie.

Ile pieniędzy możesz dostać?

Można się ubiegać o pokrycie maksymalnie 70% kosztów inwestycji. Dodatkowo mieszkańcy, którzy zdecydują się na likwidację kopciucha, mogą otrzymać środki na instalację odnawialnych źródeł energii (paneli fotowoltaicznych lub turbin wiatrowych).

Więcej informacji znajdziesz na stronie: Dofinansowanie do wymiany pieca – „Wymień kopciucha”

Dotacje do wymiany pieca w województwie śląskim

O dofinansowanie do wymiany pieca mogą się również starać mieszkańcy województwa śląskiego. Choć nabór do programów w Katowicach, Chorzowie i Bytomiu zastał zakończony, wciąż jeszcze można składać wnioski w Gliwicach, Dąbrowie Górniczej i Jastrzębiu Zdroju. W 2023 r. dotacja zostanie zlikwidowana.

Kto może dostać dofinansowanie do wymiany pieca?

Dotację w Gliwicach może otrzymać:

 • osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w lokalu wnioskowanym do dotacji,
 • wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe,
 • osoby prawne niedziałające w celu osiągnięcia zysku, z wyłączeniem jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Dotację w Dąbrowie Górniczej może otrzymać:

 • właściciel mieszkania lub domu w Dąbrowie Górniczej.

Dotację w Jastrzębiu-Zdroju może otrzymać:

 • właściciel mieszkania lub domu w Jastrzębiu-Zdroju.

Ile pieniędzy możesz dostać?

W przypadku Dąbrowy Górniczej można otrzymać kwotę dofinansowania do 100% wartości inwestycji przy czym w 2022 r. maksymalnie 5 tys. zł, a w 2023 r. 4 tys. zł.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz TUTAJ –  https://www.dabrowa-gornicza.pl/aktualnosci/wymien-stary-kociol-czekaja-dotacje/

Podobnie wygląda sytuacja w Gliwicach, gdzie maksymalna kwota dopłaty wynosi 6 tys. zł nie więcej niż 50 % kosztów inwestycji), a przy zmianie systemu grzewczego na proekologiczny połączonej z dociepleniem – maksymalnie 12 tys. zł

Więcej informacji na ten temat znajdziesz TUTAJ https://bip.gliwice.eu/dotacje-do-zmiany-ogrzewania

W Jastrzębiu Zdroju dotacji udziela się w przypadku likwidacji pozaklasowego węglowego kotła c.o. i zastąpienie go energooszczędnym kotłem c.o., w wysokości 60% poniesionych kosztów zakupu i montażu, ale nie więcej niż:

 • 4000,00 zł dla kotła gazowego,
 • 5000,00 zł dla kotła opalanego olejem opałowym,
 • 5000,00 zł dla kotła z automatycznym podajnikiem opalanego biomasą (słoma, odpady drzewne, itp.),
 • 5000,00 zł dla kotła elektrycznego i systemu ogrzewania elektrycznego (podłogowego, ściennego, pieca akumulacyjnego),
 • 4000,00 zł dla kotła węglowego z automatycznym podajnikiem (przysługuje tylko na terenach nieuzbrojonych w sieć gazową lub miejską sieć centralnego ogrzewania),
 • 8000,00 zł do powietrznej lub gruntowej pompy ciepła służącej do ogrzewania budynku.

Wspierane jest także podłączenie jednorodzinnego budynku mieszkalnego do miejskiej sieci centralnego ogrzewania, kwota dotacji wynosi 80% poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 6 tys. zł.

Więcej informacji: https://www.jastrzebie.pl/strefa-mieszkanca/ekologia/ochrona-srodowiska/wymien-stary-kociol

Aktualne programy dofinansowań do wymiany pieca znajdziesz na stronie: https://fundacjapolskabezsmogu.pl/

Warto pospieszyć się z decyzją o wymianie kotła. Dofinansowanie do wymiany na piec gazowy, pelletowy, czy pompę ciepła może pomóc w dużym stopniu sfinansować tę inwestycję. Zanim dokonasz wyboru, przejrzyj otwarte programy dopłat. Zgłoś się również do lokalnego samorządu, ponieważ niektóre z nich oferują programy dofinansowań.