Skip to main content

zielona energia


Zespół Lepiej.

Zespół Lepiej.


eye3 606

Jak można dostać dofinansowanie do wymiany pieca?

Zespół Lepiej.
Zespół Lepiej.

Wiele miast i regionów wprowadziło uchwały antysmogowe. Definiują one, do kiedy właściciele starych kotłów grzewczych mają czas, by wymienić je na bardziej ekologiczne źródła ciepła. Przykładowo mieszkańcy województwa śląskiego muszą się pospieszyć, ponieważ najstarsze kotły trzeba wymienić do końca 2021 r. Warto zaplanować tę zmianę z wyprzedzeniem oraz skorzystać z dotacji, by zmniejszyć koszt inwestycji.

Jak można dostać dofinansowanie do wymiany pieca?

 

Nowoczesne, ekologiczne kotły grzewcze to koszt rzędu od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Jeśli chcesz uzyskać dofinansowanie do pompy ciepła, pieca gazowego czy pieca na pellet – warto jeszcze przed zakupem przejrzeć otwarte programy dotacji na piec.

Dlaczego warto wymienić piec?

Choć wiele osób wie, że wymiana pieca na bardziej ekologiczny jest wskazana ze względu na ochronę środowiska, mało kto zastanawia się nad dodatkowymi zaletami takiej zmiany. Wymiana pieca może przynieść wiele korzyści:

 • Bezpieczeństwo – nowe modele pieców są dużo bezpieczniejsze od starych. Dzięki odpowiedniej budowie i możliwości regulacji parametrów spalania ryzyko zaczadzenia jest znacznie niższe niż w przypadku tradycyjnego „kopciucha”.
 • Wygoda stosowania – nowoczesne piece są łatwiejsze w obsłudze. Są wyposażone w specjalne sterowniki i wiele funkcji działa w nich automatycznie.
 • Zdrowie – nie bez przyczyny piece starego typu nazywa się „kopciuchami”. W wyniku spalania węgla i śmieci wytwarzają się niebezpieczne substancje. Nowy piec znacząco zmniejszy emisję toksyn do naszych domów i atmosfery.
 • Oszczędność czasu – nowoczesne piece nie wymagają tak częstego doglądania. Zarządza nimi zaawansowany sterownik, który automatycznie dostosowuje pracę urządzeń do warunków (np. temperatury zewnętrznej).
 • Czystość – korzystając z nowoczesnych urządzeń, takich jak na przykład pompa ciepła, nie musisz się martwić popiołem, składowaniem węgla itd.

Wymiana pieca może bardzo pozytywnie wpłynąć nie tylko na środowisko, ale także na Twoje codzienne życie.

Jakie są ekologiczne sposoby ogrzewania?

Wiesz już, że wymiana pieca przynosi wiele korzyści. Żeby jednak móc ubiegać się o dofinansowanie, musisz zainwestować w ekologiczne źródło ciepła. Jakiego typu kotły kwalifikują się do dofinansowania? Najczęściej są to:

 1. pompy ciepła,
 2. kotły gazowe
 3. kotły i piece akumulacyjne
 4. kotły na pellet    

Poniżej znajdziesz przegląd programów, w ramach których możesz ubiegać się o dotację do pieca. Przed złożeniem wniosku przeczytaj bardzo dokładnie na stronie programu, czy oferuje dofinansowanie do pieca na pellet lub ekogroszek, ponieważ nie wszystkie programy obejmują tego rodzaju rozwiązania.

Program „Czyste Powietrze” – ogólnopolski program dofinansowania do wymiany pieca 2021 r.

Źródło: Weź dofinansowanie | Czyste Powietrze

Program „Czyste Powietrze” to ogólnopolski program wsparcia finansowego na wymianę źródeł ciepła na bardziej ekologiczne. Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. W jego ramach możesz otrzymać dofinansowanie do nowoczesnych urządzeń grzewczych. Program obejmuje głównie demontaż starego pieca oraz zakup i montaż nowego ekologicznego źródła ciepła.

Kto może dostać dofinansowanie do wymiany pieca?

Dotację mogą otrzymać:

 • właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych,
 • właściciele i współwłaściciele wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Istnieje także kryterium dochodowe, które opiszemy w kolejnym punkcie.

Ile pieniędzy możesz dostać na nowy piec?

W ramach programu można otrzymać do 30 tys. zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37 tys. zł dla poziomu podwyższonego. W podstawowej grupie dofinansowania roczny dochód beneficjenta nie może przekroczyć 100 tys. zł. Nie ma przeliczenia na członka gospodarstwa domowego, pod uwagę brany jest tylko dochód beneficjenta. Aby zakwalifikować się do podwyższonego poziomu dofinansowania, średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekroczyć kwoty 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Dochód trzeba udowodnić za pomocą zaświadczenia wydawanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska.

Wniosek o dotację na piec z programu „Czyste Powietrze” możesz składać w dalszym ciągu, a data zakończenia programu to 31.12.2029 roku. Pamiętaj, że umowę musisz zawrzeć do 2027 roku.

Więcej szczegółów znajdziesz na stronie: Dofinansowanie do wymiany pieca – program „Czyste Powietrze”

Dotacje samorządowe do wymiany pieca i termomodernizacji

Wiele samorządów wyszło z własną inicjatywą, by wspomóc mieszkańców w wymianie kotłów na bardziej ekologiczne. W tym artykule omówimy kilka przykładów.

KAWKA Plus – dofinansowanie do wymiany pieca we Wrocławiu

Źródło: Zmień piec

W ramach programu „KAWKA Plus” w 2021 roku można otrzymać od miasta nawet 15 tys. zł na wymianę pieca. Warto się pospieszyć – w kolejnych latach wielkość dofinansowania ma się systematycznie zmniejszać.

Kto może dostać dofinansowanie do wymiany pieca?

Dotację może otrzymać:

 • właściciel mieszkania lub domu we Wrocławiu,
 • najemca mieszkania komunalnego,
 • osoba, która wynajmuje mieszkanie lub dom we Wrocławiu (za zgodą właściciela lokalu).

Ile pieniędzy możesz dostać?

Na wymianę pieca można otrzymać nawet 100% kosztów kwalifikowanych inwestycji – ale nie więcej niż 15 tys. zł. Aby uczestniczyć w programie, nie trzeba mieć nawet wkładu własnego – instalatorzy mogą rozliczyć koszty bezpośrednio z Urzędem Miasta.

Więcej informacji znajdziesz na stronie: Dofinansowanie do wymiany pieca – program „KAWKA Plus

„Wymień kopciucha” – dofinansowanie do wymiany pieca w Warszawie

Źródło: Zielona Warszawa

W ramach programu funkcjonującego obecnie w Warszawie miasto pokrywa maksymalnie 90% kosztów inwestycji związanej z wymianą ogrzewania. W kolejnym roku dotacja zmniejszy się do 70%. Nie warto zwlekać z tym przedsięwzięciem, tym bardziej, że mieszkańcy Warszawy mają obowiązek pozbycia się swoich „kopciuchów” do końca 2022 roku. 

Kto może dostać dofinansowanie do wymiany pieca?

Dotację może otrzymać:

 • właściciel mieszkania lub domu w Warszawie.

Ile pieniędzy możesz dostać?

Można się ubiegać o pokrycie maksymalnie 90% kosztów inwestycji. Dodatkowo mieszkańcy, którzy zdecydują się na likwidację kopciucha, mogą otrzymać środki na instalację odnawialnych źródeł energii (paneli fotowoltaicznych lub turbin wiatrowych).

Więcej informacji znajdziesz na stronie: Dofinansowanie do wymiany pieca – „Wymień kopciucha”

Dotacje do wymiany pieca w województwie śląskim

O dofinansowanie od wymiany pieca mogą się również starać mieszkańcy województwa śląskiego. Choć nabór do programów w Katowicach, Chorzowie i Bytomiu zastał zakończony, wciąż jeszcze można składać wnioski w Gliwicach, Dąbrowie Górniczej i Jastrzębiu Zdroju. 

Kto może dostać dofinansowanie do wymiany pieca?

Dotację w Gliwicach może otrzymać:

 • osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w lokalu wnioskowanym do dotacji,
 • wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe,
 •  osoby prawne niedziałające w celu osiągnięcia zysku, z wyłączeniem jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Dotację w Dąbrowie Górniczej może otrzymać:

 • właściciel mieszkania lub domu w Dąbrowie Górniczej.

Dotację w Jastrzębiu-Zdroju może otrzymać:

 • właściciel mieszkania lub domu w Jastrzębiu-Zdroju.

Ile pieniędzy możesz dostać?

W przypadku Dąbrowy Górniczej planowane kwoty dofinansowania to 100% kosztów, ale od 2021 r. nie więcej niż 6 tys. zł, w 2022 r. maksymalnie 5 tys. zł, a w 2023 r. 4 tys. zł.

Więcej informacji: www.dabrowa-gornicza.pl/aktualnosci/dotacje-dla-czystszego-powietrza/

Podobnie wygląda sytuacja w Gliwicach, gdzie maksymalna kwota dopłaty wynosi 6 tys. zł, a przy zmianie systemu grzewczego na proekologiczny połączonej z dociepleniem – maksymalnie 12 tys. zł.

Więcej informacji: https://bip.gliwice.eu/dotacje-do-zmiany-ogrzewania

W Jastrzębiu Zdroju kwota dotacji na podłączenie jednorodzinnego budynku mieszkalnego do miejskiej sieci centralnego ogrzewania wynosi 80% poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 6 tys. zł.

Więcej informacji: www.jastrzebie.pl/strefa-mieszkanca/ekologia/ochrona-srodowiska/wymien-stary-kociol

Aktualne programy dofinansowań do wymiany pieca znajdziesz na stronie: https://fundacjapolskabezsmogu.pl/

Warto pospieszyć się z decyzją o wymianie kotła. Dofinansowanie do wymiany pieca gazowego, na pellet, czy ekogroszek może pomóc w dużym stopniu sfinansować tę inwestycję. Zanim dokonasz wyboru, przejrzyj otwarte programy dopłat. Zgłoś się również do lokalnego samorządu, ponieważ niektóre z nich oferują programy dofinansowań.