Skip to main content

Posłuchaj artykułów
0:00
0:00
Posłuchaj kolejnych artykułów

zielona energia


Zespół Lepiej.

Zespół Lepiej.


3 956

Ładowanie samochodu elektrycznego z fotowoltaiki 

Zespół Lepiej.
Zespół Lepiej.

Nikogo nie dziwi fakt, że energia wygenerowana z instalacji fotowoltaicznych służy do ogrzewania pomieszczeń oraz zasilania instalacji i sprzętów domowych. Jednocześnie, wraz ze wzrostem liczby samochodów elektrycznych, rośnie zainteresowanie zastosowaniem fotowoltaiki do redukcji kosztów transportu. Zastanawiasz się, czy można ładować samochód z wykorzystaniem energii z domowej instalacji słonecznej? Przekonaj się, jakie są korzyści takiego rozwiązania!


 

Czy możliwe jest ładowanie samochodu z wykorzystaniem energii z  paneli fotowoltaicznych? 

Samochód elektryczny można „zatankować” na stacji ładowania pojazdów elektrycznych, co jest szybkie, ale stosunkowo drogie. Proces ładowania z gniazdka w garażu jest wiele razy wolniejszy, lecz też wielokrotnie tańszy. Nic dziwnego, że na liście czynności, do których wykorzystana jest energia  z fotowoltaiki, ładowanie samochodu znajduje się na coraz wyższych pozycjach. Wpływ na to ma m.in. rosnąca popularność samochodów elektrycznych. 

Zastanawiasz się, czy energia wyprodukowana przez instalację fotowoltaiczną nadaje się do ładowania samochodów elektrycznych? Odpowiedź jest twierdząca. Jeżeli jednak chcesz poprawić komfort i skrócić czas ładowania, uwzględnij montaż stacji ładowania już na etapie planowania fotowoltaiki.

Jak obliczyć moc instalacji fotowoltaicznej do ładowania samochodu? 

Rzadkością jest instalacja fotowoltaiczna, która zasila tylko stację ładowania pojazdów – najczęściej energia wytwarzana przez instalację wykorzystywana jest na różne potrzeby.  Dlatego zapotrzebowanie pojazdu trzeba traktować jako część składową ogólnego zapotrzebowania gospodarstwa domowego na energię elektryczną.  

Jak policzyć, ile kWh zużywa pojazd z napędem elektrycznym? Na początku określ, ile energii potrzebuje Twój samochód na przejechanie 100 km. Może to być np. 18 kWh, czyli 0,18 kWh/km. Potrzebujesz też danych o liczbie kilometrów, które pojazd pokonuje w ciągu roku. Polska średnia to około 20000 km. Wynik mnożenia wynosi 3600 kWh (0,18 kWh x 20000 km). Przy założeniu, że w polskich warunkach klimatycznych z 1 kW instalacji udaje się uzyskać około 1000 kWh energii rocznie, potrzebujesz dla swojego auta instalacji o mocy około 3,6 kW. Wartości przytoczone w powyższym przykładzie są wartościami orientacyjnymi – dokładny dobór instalacji zależy od wielu indywidualnych czynników, takich jak: wielkość zużycia energii czy usytuowanie instalacji.  

Jakie korzyści daje ładowanie samochodu elektrycznego z fotowoltaiki? 

Wykorzystanie prądu z instalacji fotowoltaicznej do ładowania baterii samochodów elektrycznych to zauważalna w budżecie oszczędność wydatków na energię elektryczną. Jednak korzyści dotyczą nie tylko rachunku ekonomicznego, lecz są także przejawem odpowiedzialności społecznej jednostek i biznesu.

1. Ekologiczny samochód na ekologicznym paliwie 

Przeciwnicy samochodów elektrycznych próbują wykazać, że nie są one ekologicznym środkiem lokomocji. Do najczęściej podnoszonych argumentów należy prawdziwy zarzut, że do ładowania akumulatorów „zielonych” pojazdów używa się często energii wyprodukowanej w wyniku spalania węgla. Ładowanie samochodu elektrycznego z fotowoltaiki sprawia, że samochody elektryczne nie tylko nie produkują spalin, lecz nie korzystają też z „brudnej” energii.  

2. Ładowanie samochodu zwiększa poziom autokonsumpcji energii z fotowoltaiki  

Prosumenci, którzy rozliczają się według wprowadzonego w 2022 roku systemu net-billingu, najwięcej korzystają na zwiększaniu autokonsumpcji. Przekazywanie energii do sieci jest mniej korzystne niż użycie jej na własne potrzeby. Akumulator trakcyjny samochodu elektrycznego może przyjąć nadwyżki energii. Dzięki temu poprawia się ogólny bilans energetyczny gospodarstwa domowego. Aby jednak jednak zwiększać autokomsumpcję auto powinniśmy ładować w ciągu dnia, wtedy kiedy instalacja produkuje energię.  

3. Fotowoltaika obniża koszty eksploatacji pojazdu 

Stacja ładowania połączona z instalacją fotowoltaiczną minimalizuje koszty elektromobilności. W sprzyjających okolicznościach jazda samochodem elektrycznym może być praktycznie darmowa (nie licząc kosztów serwisu i napraw). Czy uda się taki stan osiągnąć, zależy od wielu czynników, w tym m.in. od liczby przejechanych kilometrów, pojemności baterii samochodu, typu stacji ładowania i wydajności instalacji fotowoltaicznej. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak zbudować własną instalację i oszacować produkcję prądu, wszystkie potrzebne informacje znajdziesz na naszej stronie Fotowoltaika od Taurona.  

4. Samochód ładowany zieloną energią zmniejsza ślad węglowy 

Prywatny samochód elektryczny zasilany energią ze słońca redukuje ślad węglowy gospodarstwa domowego. Im więcej jest samochodów ładowanych prądem z domowych instalacji i farm fotowoltaicznych, tym większa jest szansa, że uda się zahamować, a z czasem zacząć redukować udział w miksie energetycznym prądu produkowanego w wyniku spalania węgla. 

Możesz korzystać z taniej energii ze słońca nawet wówczas, gdy nie jesteś posiadaczem własnej nieruchomości. Nowelizacja ustawy o OZE (Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw) wprowadziła definicję prosumenta zbiorowego. Mogą nim być deweloperzy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. Przysługuje im prawo do ubiegania się o dofinansowanie budowy instalacji fotowoltaicznych. Aby z niego skorzystać, wystarczy przekonać własną wspólnotę do inwestycji w fotowoltaikę i stację ładowania pojazdów elektrycznych. Już teraz możliwa jest instalacja stacji ładowania samochodów w budynkach wielorodzinnych lub w ich sąsiedztwie. 

Sprawdź również: Ładowanie samochodu elektrycznego w bloku – czy jest możliwe? 

Przedstawiliśmy wybrane możliwości i korzyści z wykorzystania instalacji fotowoltaicznych do ładowania samochodów elektrycznych. Aktualnie ciągle jeszcze można wahać się pomiędzy wyborem energii ze słońca i korzystaniem z ekonomicznej taryfy nocnej. Jednak światowy kryzys energetyczny, a wraz z nim rosnące ceny prądu są silnym impulsem, aby sięgać po alternatywne ekologiczne źródła zaopatrzenia w energię do ładowania pojazdów elektrycznych. Jeżeli zainteresował Cię temat, poznaj propozycje TAURONA związane z elektromobilnością.