Skip to main content

Posłuchaj artykułów
0:00
0:00
Posłuchaj kolejnych artykułów

zielona energia


Zespół Lepiej.

Zespół Lepiej.


9 359

Mój Prąd 3.0 – jak otrzymać dofinansowanie do fotowoltaiki? [PORADNIK]

Zespół Lepiej.
Zespół Lepiej.

Około 178 tysięcy mikroinstalacji fotowoltaicznych zostanie objętych wsparciem rządowego programu Mój Prąd 3.0. Beneficjenci, których wnioski zostaną pozytywnie rozpatrzone, otrzymają dopłatę do 3 tysięcy złotych na zakup, montaż i uruchomienie systemu PV. Sprawdź, kto, kiedy i w jaki sposób może otrzymać pieniądze na inwestycję.

PORADNIK

 

Ile wynosi dotacja do fotowoltaiki w programie Mój Prąd 3.0?

Dopłata do instalacji fotowoltaicznej w tegorocznej edycji programu Mój Prąd to maksymalnie 3 tysiące złotych. Jednocześnie nie może przekroczyć 50% kosztów całej instalacji.

Pula środków przeznaczona na dofinansowania wynosi 534 milionów złotych. Oznacza to, że ze wsparcia skorzystać może około 178 tysięcy beneficjentów, czyli nieco mniej niż w poprzedniej edycji programu (ok. 220 tysięcy).

Co obejmuje dotacja w programie Mój Prąd 3.0?

Program dofinansowań obejmuje jedynie instalacje fotowoltaiczne o mocy od 2 kW do 10 kW – służące na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom, dotacje nie wspierają zakupu magazynów energii czy ładowarek do samochodów elektrycznych (dotacje do tych rozwiązań mogą pojawić się w czwartej edycji programu). Dofinansowaniu nie podlega również rozbudowa istniejącej instalacji fotowoltaicznej.

Kto może otrzymać dofinansowanie do paneli PV?

O dotację z programu Mój Prąd 3.0 mogą występować jedynie osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby. Wnioskodawcą powinna być osoba, która ma zawartą umowę kompleksową, regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Jeżeli faktura na zakup instalacji PV będzie wystawiona np. na współmałżonka lub dziecko beneficjenta, powinien on zaznaczyć to odpowiednim dopiskiem na fakturze w trakcie składania wniosku. W przypadku wątpliwości podczas oceny beneficjent może zostać poproszony o dodatkowe wyjaśnienia bądź uzupełnienie wniosku.

Składanie wniosku odbywa się poprzez generator wniosków NFOŚiGW.

Na co mogę przeznaczyć pieniądze?

Dotacjami objęte są instalacje fotowoltaiczne wraz z montażem (przede wszystkim panele, inwertery, okablowanie, urządzenia do montażu, robocizna). Urządzenia wchodzące w skład dofinansowywanej instalacji muszą być montowane jako nowe, czyli wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem.

Jaka powinna być moc instalacji względem zapotrzebowania domu?

Moc instalacji fotowoltaicznej powinna być dostosowana do rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną. Instalacja powinna być tak dobrana, aby całkowita ilość energii elektrycznej wyprodukowanej i odprowadzonej do sieci energetycznej przez instalację objętą grantem w rocznym okresie rozliczeniowym nie przekroczyła 120% całkowitej ilości energii elektrycznej pobranej z sieci energetycznej przez wnioskodawcę w tym samym okresie rozliczeniowym.

Czy dotacja z programu Mój Prąd 3.0 jest opodatkowana?

Nie. Dotacja z programu Mój Prąd nie jest opodatkowana podatkiem dochodowym (PIT). Przyznana kwota w całości trafia na rachunek bankowy beneficjenta.

Czy mogę skorzystać z dotacji, jeśli równocześnie korzystam z dofinansowana z innych środków publicznych?

Dotacji z programu Mój Prąd 3.0 nie można łączyć ze wsparciem uzyskanym w ramach programu „Czyste powietrze” lub jakimikolwiek innymi programami dopłat lub subsydiowanych kredytów. Dotację można natomiast połączyć z ulgą termomodernizacyjną w ramach PIT. Kwota przedstawiona do odliczenia od podatku powinna być pomniejszona o kwotę otrzymanego dofinansowania.

Czy mogę otrzymać dopłatę do instalacji już zamontowanej i uruchomionej?

Tak. Wniosek o dofinansowanie można złożyć dla instalacji zakupionych od 1 lutego 2020 roku do 22 grudnia 2021 roku. Warunkiem otrzymania dotacji jest złożenie zaświadczenia o przyłączeniu do sieci elektroenergetycznej od Operatora Sieci Dystrybucyjnej. Wsparcie obejmie zatem także te instalacje, które zostały już zamontowane i uruchomione.

Do kiedy mogę złożyć wniosek w programie Mój Prąd 3.0?

Nabór wniosków do trzeciej edycji programu dopłat rozpoczął się 1 lipca 2021 roku i potrwa do 22 grudnia 2021 roku lub do wyczerpania budżetu.

Czy mogę złożyć wniosek w formie papierowej?

Nie. Wnioski należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”) dostępny pod adresem http://gwd.nfosigw.gov.pl lub poprzez stronę: www.mojprad.gov.pl. Wnioski złożone w formie papierowej będą odrzucane.

Jak szybko będą rozpatrywane wnioski o dofinansowanie?

Zgodnie z oficjalną informacją termin przeprowadzenia pełnej oceny wniosku aż do wypłaty dofinansowania uzależniony jest od średniej liczby wniosków, które wpłyną w danym tygodniu (od poniedziałku do niedzieli włącznie) do NFOŚiGW.

W przypadku wpłynięcia:

  1. ≤ 500 wniosków o dofinansowanie – do 30 dni od daty złożenia prawidłowego wniosku przez Wnioskodawcę w GWD;
  2. 500-1000 wniosków o dofinansowanie – do 45 dni od daty złożenia prawidłowego wniosku przez Wnioskodawcę w GWD;
  3. 1000-1500 wniosków o dofinansowanie – do 60 dni od daty złożenia prawidłowego wniosku przez Wnioskodawcę w GWD;
  4. ≥ 1500 wniosków o dofinansowanie – do 75 dni od daty złożenia prawidłowego wniosku przez Wnioskodawcę w GWD.

Wskazane terminy dotyczą jedynie wniosków prawidłowo złożonych, które nie wymagają uzupełnienia. W przypadku wpływu masowej liczby wniosków przekraczającej 2000 szt. średnio w tygodniu NFOŚIGW zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminów rozpatrywania wniosków.

Co z wnioskami, które nie zostały zakwalifikowane w programie Prąd 2.0?

Wnioski z poprzedniego naboru nie są automatycznie przenoszone na nowy nabór. Beneficjenci niezakwalifikowani w drugiej edycji mogą złożyć wniosek ponownie. Liczba wnioskodawców, którzy otrzymają taką możliwość, to 25 tysięcy prosumentów. W przypadku tych osób dotacja wyniesie maksymalnie 3 tysiące złotych, a nie 5 tysięcy złotych (kwota przysługująca w poprzedniej edycji programu). 

Otrzymałem dofinansowanie w ramach Mój Prąd 3.0. Jak długo instalacja musi działać?

W programie Mój Prąd 3.0 okres trwałości wynosi 5 lat. W tym czasie beneficjenci nie mogą zlikwidować instalacji. Sprzedając dom, muszą pamiętać o cesji obowiązków na kupującego i poinformowaniu o niej NFOŚiGW.

O co chodzi w „Obowiązku informacyjnym Beneficjenta”?

Beneficjent, który uzyskał dofinansowanie, ma obowiązek umieszczenia w miejscu lokalizacji inwestycji, np. na budynku lub ogrodzeniu, informacji w formie trwałej tablicy o treści: Inwestycja proekologiczna wsparta w Programie Mój Prąd. Beneficjent ma na to dwa miesiące od daty otrzymania powiadomienia o uzyskaniu dofinansowania. Wzór tabliczki, wynikającej z obowiązku informacyjnego, udostępniony zostanie na stronie programu.

Dodatkowo beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych skierowanych do opinii publicznej zarówno w trakcie realizacji projektu, jak i po jego zakończeniu oraz w okresie trwałości projektu.

W jakiej sytuacji będę musiał zwrócić dopłatę?

Pieniądze trzeba będzie zwrócić wraz z odsetkami, jeżeli dotowana instalacja zostanie zlikwidowana przed upływem 5 lat od dnia wypłaty dofinansowania.

Gdzie znajdę wzory dokumentów?

Pełna dokumentacja i wzory do pobrania znajdują się na stronie internetowej programu Mój Prąd.

Gdzie mogę uzyskać odpowiedzi na inne pytania?

Wiele przydatnych informacji znajduje się na oficjalnej stronie programu: www.mojprad.gov.pl.

 

Fotowoltaika w ofercie TAURONA

Masz pytanie związane z fotowoltaiką, na które nie znalazłeś odpowiedzi w powyższym artykule?

Zamów kontakt z ekspertem TAURONA, który udzieli Ci wszystkich niezbędnych informacji, a także dobierze instalację fotowoltaiczną dopasowaną do Twojego domu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Czy mogę liczyć na wsparcie w pozyskaniu dotacji?

Osoby zainteresowane pozyskaniem dotacji na fotowoltaikę w ramach programu Mój Prąd 3.0 mogą liczyć na wsparcie TAURONA w zakresie: pozyskania szczegółowych informacji na temat programu, profesjonalnego doradztwa oraz doboru optymalnych rozwiązań dla fotowoltaiki.