Skip to main content

Posłuchaj artykułów
0:00
0:00
Posłuchaj kolejnych artykułów

zielona energia


Zespół Lepiej.

Zespół Lepiej.


10 321

Program Mój Prąd 4.0 – szczegóły zwiększonej kwoty dofinansowania

Zespół Lepiej.
Zespół Lepiej.

1 kwietnia 2022 roku dokonała się generalna zmiana na rynku fotowoltaiki w Polsce: net-billing zastąpił dotychczasowy system opustów. Aktualni i przyszli prosumenci mogą ubiegać się o dofinansowanie inwestycji w fotowoltaikę w ramach programu Mój Prąd 4.0. Od dnia 15.12.2022 r. zwiększony został poziom dofinansowania – teraz do mikroinstalacji PV możesz dostać do 6 tys. zł! Poznaj szczegóły nowej odsłony programu i dowiedz się, na jaką kwotę bezzwrotnej dotacji możesz liczyć.


 

Program Mój Prąd 4.0 tylko dla rozliczeń w systemie net-billingu

Posiadacze mikroinstalacji fotowoltaicznych, uruchomionych po 31 marca 2022 r., rozliczają się obligatoryjnie w systemie net-billing. To nowa forma rozliczania fotowoltaiki, która zastąpiła dotychczasowy system opustów (stary model rozliczenia zakłada, że prosument może pobrać 80% (lub 70%) energii, którą wcześniej odprowadził do sieci, jako nadwyżkę produkcji własnej).

Net-billing oznacza urynkowienie obrotu energią. Prosument sprzedaje nadwyżki po średniomiesięcznej cenie z Rynku Dnia Następnego (od 1 lipca 2024 r. będą to ceny godzinowe). Uzyskane kwoty zasilają depozyt prosumencki, czyli konto prowadzone przez sprzedawcę energii. Przy niedoborach produkcji własnej, środki z depozytu służą do zakupu energii z sieci (po aktualnych cenach sprzedawcy).

Osoby, które uruchomiły swoje instalacje fotowoltaiczne przed 1 kwietnia 2022 roku, mogą nadal rozliczać się w systemie opustów, nie będą jednak mogły skorzystać z dotacji Mój Prąd 4.0. Wnioski o dofinansowanie z programu składać mogą wyłącznie osoby, które rozliczają się w systemie net-billingu.

 

Chcesz wiedzieć, jakie panele wybrać do swojego domu?

Wypełnij formularz, a nasz specjalista przygotuje ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb!

ZAMÓW KONTAKT

Mój Prąd 4.0 dla obecnych i przyszłych prosumentów

Aktualni i przyszli prosumenci mogą liczyć na dofinansowanie inwestycji w ramach najnowszej odsłony programu Mój Prąd 4.0. Jego beneficjentami mogą być posiadacze instalacji fotowoltaicznych zbudowanych po 31 stycznia 2020 roku, którzy rozliczają się w systemie net-billing lub prosumenci, którzy przyłączą mikroinstalację fotowoltaiczną po 1 kwietnia 2022 roku.

Na jakie zakupy możesz uzyskać dofinansowanie?

Mój Prąd 4.0 pozwala finansować cztery grupy urządzeń (ich zakup, montaż, transport, uruchomienie i odbiór):

  • instalacje fotowoltaiczne – zakup, montaż, transport oraz odbiór i uruchomienie mikroinstalacji fotowoltaicznych (bez kosztów zakupu i montażu licznika),
  • urządzenia do magazynowania energii – akumulatory, które spełniają dwa warunki: minimalna pojemność 2 kWh, cena w przeliczeniu na 1 kWh maks. 4000 zł,
  • urządzenia do magazynowania ciepła – zasobniki c.w.u. i bufory ciepła zasilane przez pompę ciepła, kocioł elektryczny lub z grzałką elektryczną, urządzenia integrujące funkcje bufora ciepła i zasobnika c.w.u. oraz pompy ciepła typu powietrze/woda,
  • urządzenia do zarządzania energią.

Wniosek o dofinansowanie może dotyczyć tylko zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej, instalacji z wybranym urządzeniem lub samego urządzenia do magazynowania energii, ciepła lub zarządzania energią.

Jaka jest maksymalna wysokość dofinansowania?

Z dniem 15.12.2022 r. w ramach programu Mój Prąd 4.0 zwiększyła się o 2 tys. zł kwota dofinasowania, którą możesz uzyskać. Obecnie poziom dofinasowania prezentuje się następująco:

  1. W przypadku zgłoszenia do dofinansowania samej mikroinstalacji PV kwota dofinansowania wyniesie do 50% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 6 tys. zł;
  2. W przypadku zgłoszenia do dofinansowania domowej mikroinstalacji fotowoltaicznej (PV) wraz z magazynem energii kwota dofinansowania wyniesie:
  • do mikroinstalacji do 50% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 7 tys. zł;
  • do magazynu energii do 50% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 16 tys. zł.

Wnioskodawcy, którzy otrzymali wypłatę dofinansowania w ramach programu Mój Prąd 4.0 we wcześniejszej wysokości, nie muszą składać nowego wniosku. Koszty kwalifikowane zostaną dla nich ponownie przeliczone w ramach nowego poziomu dofinansowania. W przypadku, gdy przysługiwać będzie większe dofinansowanie, zostanie wypłacona różnica pomiędzy kwotą otrzymaną a naliczoną według nowych zasad.

Termin składania wniosków o dotacje z programu Mój Prąd został przedłużony do 31 marca 2023 roku. Równolegle możesz korzystać z innych źródeł dofinansowania instalacji fotowoltaicznej, w tym z ulgi termomodernizacyjnej oraz programu Czyste Powietrze.

Dowiedz się także, o zmianach rozliczania fotowoltaiki od 1 kwietnia 2022 roku.