Skip to main content

zielona energia


Zespół Lepiej.

Zespół Lepiej.


eye1 595

Program Mój Prąd 4.0 – szczegóły dofinansowania fotowoltaiki

Zespół Lepiej.
Zespół Lepiej.

1 kwietnia 2022 roku dokonała się generalna zmiana na rynku fotowoltaiki w Polsce: net-billing zastąpił dotychczasowy system opustów. Aktualni i przyszli prosumenci mogą ubiegać się o dofinansowanie inwestycji w fotowoltaikę w ramach programu Mój Prąd 4.0. Poznaj szczegóły nowej odsłony programu i dowiedz się, na jaką kwotę bezzwrotnej dotacji możesz liczyć.

Program Mój Prąd 4.0 – szczegóły dofinansowania fotowoltaiki

 

Program Mój Prąd 4.0 tylko dla rozliczeń w systemie net-billingu

Posiadacze mikroinstalacji fotowoltaicznych, uruchomionych po 31 marca 2022 r., rozliczają się obligatoryjnie w systemie net-billing. To nowa forma rozliczania fotowoltaiki, która zastąpiła dotychczasowy system opustów (stary model rozliczenia zakłada, że prosument może pobrać 80% (lub 70%) energii, którą wcześniej odprowadził do sieci, jako nadwyżkę produkcji własnej).

Net-billing oznacza urynkowienie obrotu energią. Prosument sprzedaje nadwyżki po średniomiesięcznej cenie z Rynku Dnia Następnego (od 1 lipca 2024 r. będą to ceny godzinowe). Uzyskane kwoty zasilają depozyt prosumencki, czyli konto prowadzone przez sprzedawcę energii. Przy niedoborach produkcji własnej, środki z depozytu służą do zakupu energii z sieci (po aktualnych cenach sprzedawcy).

Osoby, które uruchomiły swoje instalacje fotowoltaiczne przed 1 kwietnia 2022 roku, mogą nadal rozliczać się w systemie opustów, nie będą jednak mogły skorzystać z dotacji Mój Prąd 4.0. Wnioski o dofinansowanie z programu składać mogą wyłącznie osoby, które rozliczają się w systemie net-billingu.

Mój Prąd 4.0 dla obecnych i przyszłych prosumentów

Aktualni i przyszli prosumenci mogą liczyć na dofinansowanie inwestycji w ramach najnowszej odsłony programu Mój Prąd 4.0. Jego beneficjentami mogą być posiadacze instalacji fotowoltaicznych zbudowanych po 31 stycznia 2020 roku, którzy rozliczają się w systemie net-billing lub prosumenci, którzy przyłączą mikroinstalację fotowoltaiczną po 1 kwietnia 2022 roku.

Na jakie zakupy możesz uzyskać dofinansowanie?

Mój Prąd 4.0 pozwala finansować cztery grupy urządzeń (ich zakup, montaż, transport, uruchomienie i odbiór):

  • instalacje fotowoltaiczne – zakup, montaż, transport oraz odbiór i uruchomienie mikroinstalacji fotowoltaicznych (bez kosztów zakupu i montażu licznika),
  • urządzenia do magazynowania energii – akumulatory, które spełniają dwa warunki: minimalna pojemność 2 kWh, cena w przeliczeniu na 1 kWh maks. 4000 zł,
  • urządzenia do magazynowania ciepła – zasobniki c.w.u. i bufory ciepła zasilane przez pompę ciepła, kocioł elektryczny lub z grzałką elektryczną, urządzenia integrujące funkcje bufora ciepła i zasobnika c.w.u. oraz pompy ciepła typu powietrze/woda,
  • urządzenia do zarządzania energią.

Wniosek o dofinansowanie może dotyczyć tylko zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej, instalacji z wybranym urządzeniem lub samego urządzenia do magazynowania energii, ciepła lub zarządzania energią.

Jaka jest maksymalna wysokość dofinansowania?

Maksymalna kwota dofinansowania, jaką możesz otrzymać ramach programu Mój Prąd 4.0, to 20 500 zł. Wysokość dotacji zależy od czasu zbudowania domowej mikroinstalacji fotowoltaicznej (PV), dotacji zewnętrznej (lub jej braku) i zakupionych urządzeń:

  • Instalacje fotowoltaiczne zamontowane przed 1 kwietnia 2022 r. z zewnętrznym dofinansowaniem – maks. 17 500 zł za przejście na net-billing i zakup dodatkowych urządzeń, w tym: dofinansowanie PV (2 000 zł), magazynu ciepła (5 000 zł), magazynu energii (7 500 zł) i systemu zarządzania energią (3 000 zł);
  • Instalacje fotowoltaiczne zamontowane przed 1 kwietnia 2022 r. bez zewnętrznego dofinansowania – maks. 4 000 zł za przejście na net-billing bez zakupu dodatkowych urządzeń lub maks. 20 500 zł za przejście na net-billing i zakup dodatkowych urządzeń, w tym: dofinansowanie PV (5 000 zł), magazynu ciepła (5 000 zł), magazynu energii (7 500 zł) i systemu zarządzania energią (3 000 zł);
  • Instalacje fotowoltaiczne zamontowane po 1 kwietnia 2022 roku – maks. 4 000 zł do budowy PV bez zakupu dodatkowych urządzeń lub maks. 20 500 zł na budowę PV i zakup dodatkowych urządzeń, w tym: dofinansowanie instalacji (5 000 zł), magazynu ciepła (5 000 zł), magazynu energii (7 500 zł) i systemu zarządzania energią (3 000 zł).

Wnioski o dotacje z programu Mój Prąd będą przyjmowane do 22 grudnia 2022 roku lub do wyczerpania środków. Równolegle możesz korzystać z innych źródeł dofinansowania instalacji fotowoltaicznej, w tym z ulgi termomodernizacyjnej oraz programu Czyste Powietrze.

Dowiedz się także, o zmianach rozliczania fotowoltaiki od 1 kwietnia 2022 roku.