Skip to main content

Posłuchaj artykułów
0:00
0:00
Posłuchaj kolejnych artykułów

zielona energia


Zespół Lepiej.

Zespół Lepiej.


9 756

Przegląd instalacji fotowoltaicznej – kompendium wiedzy 

Zespół Lepiej.
Zespół Lepiej.

Instalacje fotowoltaiczne charakteryzują się niezawodnym działaniem i trwałością w długich okresach eksploatacji. Nie oznacza to, że można zrezygnować z nadzoru i profesjonalnego serwisu. Zastanawiasz się, czy przegląd instalacji fotowoltaicznej jest prawnym obowiązkiem? Jak często należy kontrolować stan i działanie paneli słonecznych? Jakie nieprawidłowości świadczą o poważnych usterkach fotowoltaiki? Odpowiedzi na wszystkie pytania znajdziesz w poniższym artykule.


 

Czy przegląd fotowoltaiki jest konieczny? 

Przeglądy fotowoltaiki można podzielić na dwa typy: obowiązkowe (wymagane prawem) oraz zalecane przeglądy doraźne, które pozwalają utrzymać założoną efektywność instalacji fotowoltaicznej (PV).  

Obowiązkowe przeglądy fotowoltaiki 

Obowiązkowe przeglądy fotowoltaiki wynikają z Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Nakłada ona na właścicieli (i zarządców) obiektów budowlanych obowiązek przeprowadzenia okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów

Nie ulega wątpliwości, że instalacja PV jest częścią instalacji elektrycznej budynku. W związku z tym powinna przechodzić okresowe przeglądy minimum raz na 5 lat. Natomiast wizualnych przeglądów należy dokonywać przynajmniej raz do roku, a nawet częściej. 

 

Chcesz wiedzieć, jakie panele wybrać do swojego domu?

Wypełnij formularz, a nasz specjalista przygotuje ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb!

ZAMÓW KONTAKT

Interwencyjne serwisy instalacji PV 

Poza wymogami prawnymi istnieją też inne powody, aby wykonać przegląd instalacji fotowoltaicznej. Jednym z najważniejszych są nieprawidłowości w działaniu instalacji. Oto objawy, które powinny Cię zaniepokoić: 

 • niska wydajność – jeżeli realna ilość produkowanej energii znacznie odbiega od wartości nominalnej, to znak, że instalacja nie działa prawidłowo i trzeba podjąć działania naprawcze, np. wykonać przegląd paneli fotowoltaicznych, aby zlokalizować  przyczynę; 
 • niespodziewane wyłączenia falownika – może to być efekt usterki inwertera lub niewłaściwej konfiguracji instalacji PV, lecz równie dobrze następstwo prawidłowego działania, np. w przypadku zbyt wysokiego napięcia w sieci elektroenergetycznej (środkiem zaradczym jest zwiększenie bieżącego zużycia, o czym szerzej piszemy w artykule: Fotowoltaika: autokonsumpcja – jak ją zwiększyć?); 
 • widoczne uszkodzenia paneli – należy skontaktować się z profesjonalnym serwisem nawet wtedy, gdy nie wystąpiły spadki wydajności.

Dlaczego warto robić przegląd instalacji fotowoltaicznej?  

Bieżący monitoring wydajności, wyrywkowe kontrole i przeglądy okresowe to działania, które służą przede wszystkim właścicielowi instalacji PV: 

 • poprawa wydajności domowej elektrowni słonecznej – wydajnie działające panele słoneczne przyspieszają zwrot inwestycji w fotowoltaikę; 
 • bezpieczeństwo mienia i domowników – sprawna instalacja PV wzmacnia bezpieczeństwo domowej sieci energetycznej;  
 • zachowanie praw do gwarancji – część producentów uzależnia wykonanie umowy gwarancyjnej od tego, czy były prowadzone regularne przeglądy stanu technicznego instalacji elektrycznej, fotowoltaicznej i odgromowej;  
 • przedłużona trwałość instalacji PV – monitoring stanu technicznego pozwala uniknąć poważnych i kosztownych awarii. 

Więcej informacji na temat ekonomicznych aspektów produkcji energii elektrycznej ze słońca znajdziesz w artykule: Czy fotowoltaika się opłaca? Rozwiewamy wątpliwości! 

Kto może przeprowadzić przegląd fotowoltaiki?  

Okresowe i awaryjne przeglądy instalacji PV może przeprowadzić właściciel lub zarządca instalacji oraz każda inna osoba, która ma odpowiednią wiedzę. Jednak wymagane prawem, obowiązkowe przeglądy fotowoltaiki, powinien wykonać i potwierdzić stosownym protokołem elektryk z uprawnieniami. Tylko taki przegląd spełnia wymogi formalne i będzie honorowany np. przy reklamacji.  

Najlepiej zlecić przegląd instalacji fotowoltaicznej firmie, która zbudowała instalację fotowoltaiczną. Jeżeli potrzebujesz zaufanego wykonawcy i serwisanta, sprawdź szczegóły w zakładce Fotowoltaika od TAURONA

Co powinien objąć przegląd paneli fotowoltaicznych? 

Zakres prac zależy od typu kontroli. Przy obowiązkowych przeglądach należy sprawdzić stan paneli, przewodów i złączek oraz wszystkich innych elementów elektrycznych systemu. Celem jest ustalenie, czy nie nastąpiły niepokojące zmiany w wyglądzie, nie doszło do pogorszenia stanu technicznego lub nieprawidłowości w działaniu składników instalacji PV:  

 • uszkodzenia paneli – pęknięta lub stłuczona tafla ochronna ze szkła hartowanego, odklejona folia, przebarwienia (np. folii Eva) mogą świadczyć o poważnych uszkodzeniach i być przyczyną spadku wydajności;  
 • hotspoty – jeżeli panel nie ma widocznych uszkodzeń, a mimo to ich wydajność jest daleka od nominalnej, warto poszukać hotspotów, czyli punktów o podwyższonej rezystancji, a w efekcie podwyższonej temperaturze, które można wykryć przy użyciu kamer termowizyjnych; 
 • zanieczyszczenia – trwałe zabrudzenia lub zalegające liście powodują znaczne obniżenie wydajności instalacji PV; 
 • korozja – jej ognisk należy szukać na stelażach, na połączeniach elektrycznych i na metalowych elementach instalacji; 
 • zastoiny wody – należy zbadać, czy ukształtowanie lub zanieczyszczenie dachów nie prowadzi do zalewania paneli w trakcie intensywnych opadów; 
 • uszkodzenia izolacji – wszystkie kable muszą mieć pełną izolację, nie mogą zwisać luźno, skręcać się lub załamywać – należy też zwrócić uwagę na to, czy w trakcie eksploatacji nie dokonano jakichś przeróbek niezgodnych z pierwotnym projektem; 
 • brakujące elementy – przegląd instalacji PV powinien potwierdzić, że nie brakuje w niej żadnych elementów i wszystkie są poprawnie zainstalowane. 

Po wykonaniu przeglądu należy niezwłocznie usunąć wszystkie usterki. Tylko w pełni sprawna instalacja PV pracuje bezpiecznie i zapewnia oczekiwane obniżenie rachunków za prąd.