Skip to main content

Posłuchaj artykułów
0:00
0:00
Posłuchaj kolejnych artykułów

zielona energia


Zespół Lepiej.

Zespół Lepiej.


85 103

Przyszłość fotowoltaiki w Polsce – jakie zmiany nas czekają?

Zespół Lepiej.
Zespół Lepiej.

Rząd ogłosił nową koncepcję systemu prosumenckiego w zakresie rozliczania energii wprowadzanej i pobieranej, który z założenia ma być korzystny dla prosumentów. Mimo to propozycja zmian zaniepokoiła właścicieli instalacji fotowoltaicznych. Czy słusznie?


 

Fotowoltaika – jakie zmiany szykuje rząd?

Jak wiadomo, korzystanie z systemów fotowoltaicznych jest w największym stopniu opłacalne, gdy wyprodukowana przez instalacje energia jest od razu wykorzystywana. Oczywiście nie zawsze jest to możliwe, dlatego prosumentów obowiązuje system opustów. Co to oznacza? W zamian za prąd oddawany do sieci, posiadacz instalacji fotowoltaicznej może bezpłatnie pobierać energię w czasie, gdy instalacja nie pracuje lub wtedy, gdy produkcja energii jest mniejsza, a więc na przykład zimą. W ten sposób, nie ponosząc kosztów z tytułu przesyłania energii do swoich domów i odwrotnie, prosumenci mogą odebrać do 80% oddanej wcześniej energii, bez trudu pokrywając własne zapotrzebowanie na energię. Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapowiada zmiany.

Projekt nowelizacji Prawa energetycznego i ustawy o odnawialnych źródłach energii zakłada, że opisany wyżej system opustów przestanie obowiązywać – właściciele instalacji fotowoltaicznych będą mogli sprzedać nadwyżki wyprodukowanej energii, a w razie potrzeby odkupić. Na mocy nowych przepisów prosumenci będą mogli nadal pobierać i oddawać energię elektryczną, ale rozliczenia wprowadzonej oraz pobranej energii będą dokonywane oddzielnie. Co ciekawe, przychód ze sprzedaży energii elektrycznej nie będzie stanowił przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym, a to oznacza, że nie trzeba będzie się rozliczać. Z drugiej strony, w nowym modelu rozliczeń trzeba będzie wziąć pod uwagę wysokość opłat za dystrybucję energii czy też koszty zmienne. To dlatego na tę chwilę projekt ustawy rodzi wiele pytań.

Czy zmieni się opłacalność inwestycji w instalacje fotowoltaiczne? Wiemy, że dotychczasowe zasady rozliczeń nie będą aż przez 15 lat dotyczyć tych, którzy już korzystają z fotowoltaiki, chyba że zechcą zrezygnować z systemu opustów na rzecz nowego systemu rozliczeń.

Jak zachować dotychczasowe zasady rozliczeń? Dowiedz się tego z artykułu: Zbuduj instalację fotowoltaiczną w 2021 r.! To się opłaca!

Omawiając zmiany wynikające z nowelizacji Prawa energetycznego i ustawy o odnawialnych źródłach energii, musimy zaznaczyć, że są one obecnie w fazie opiniowania. Przed nowymi przepisami jest jeszcze cała droga legislacyjna. Zatem nie wiadomo, jak będzie wyglądać ostateczna wersja ustawy oraz czy i kiedy wejdzie ona w życie.

Czy koszt inwestycji się zwróci?

Każdy, kto w ostatnich latach zainwestował w panele fotowoltaiczne, z pewnością zastanawia się, czy poniesione koszty fotowoltaiki zwrócą się, biorąc pod uwagę proponowane przez rząd zmiany. Okres zwrotu z inwestycji w fotowoltaikę zależy oczywiście od wysokości nakładów finansowych i wybranego sposobu finansowania. Niemniej jednak rzadko zdarza się, by inwestycja nie zwróciła się w przeciągu 15 lat. Jak wspominaliśmy, przez ten czas obecnych prosumentów będą obowiązywały dotychczasowe zasady rozliczeń. Nie ma zatem powodów do obaw!

Czy fotowoltaika wciąż się opłaca?

Inwestycja w odnawialne źródła energii to sposób na znaczne oszczędności w dłuższej perspektywie. Ale korzystanie z energii odnawialnej to również liczne korzyści dla środowiska i dla zdrowia społeczeństwa. Nie ma więc wątpliwości, że bez względu na zmiany w przepisach, warto inwestować w stabilne i trwałe źródła energii odnawialnej. Warto również promować takie rozwiązania, gdyż OZE w Polsce i na świecie są i będą mocno wspierane. O opłacalności instalacji fotowoltaicznych może świadczyć również fakt, że nowy dla nas sposób rozliczeń jest powszechnie stosowany w większości krajów, a system opustów jest u nich nieznany. Mimo to coraz więcej osób na całym świecie inwestuje w energię odnawialną, w tym w farmy fotowoltaiczne. Warto brać z nich przykład!

 

Fotowoltaika w ofercie TAURONA

Masz pytanie związane z fotowoltaiką, na które nie znalazłeś odpowiedzi w powyższym artykule?

Zamów kontakt z ekspertem TAURONA, który udzieli Ci wszystkich niezbędnych informacji, a także dobierze instalację fotowoltaiczną dopasowaną do Twojego domu.

 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ arrow