Skip to main content

Posłuchaj artykułów
0:00
0:00
Posłuchaj kolejnych artykułów

zielona energia


Zespół Lepiej.

Zespół Lepiej.


85 546

Przyszłość fotowoltaiki w Polsce – jak będzie się rozwijać? 

Zespół Lepiej.
Zespół Lepiej.

W latach 2020-2023 rynek fotowoltaiki w Polsce i w Europie odnotował spektakularne wzrosty. Analitycy przewidują, że w najbliższych latach branżę czeka znaczne spowolnienie. Co to oznacza dla obecnych i przyszłych prosumentów? W artykule omawiamy zmiany przepisów, prognozy i prawdopodobne scenariusze rozwoju rynku energii czerpanej ze słońca.


 

Co z fotowoltaiką w 2024 roku? 

W 2024 roku nastąpią  zmiany w prawie. Zmienią się formy rozliczenia i pojawi się nowy typ prosumenta. Planowane jest uruchomienie szóstej edycji programu dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych „Mój Prąd 6.0”.  

Net-metering – obowiązuje przez 15 lat 

Net-metering, czyli system opustów, to system rozliczenia fotowoltaiki, w którym prosument oddaje nadwyżki do sieci, a niedobory uzupełnia prądem z sieci. Za każdą oddaną kilowatogodzinę otrzymuje zwrot 0,8 kWh (instalacje do 10 kWp) lub 0,7 kWh (instalacje powyżej 10 kWp). 

Ten sposób rozliczania obowiązuje przez okres 15 lat od momentu pierwszej produkcji energii elektrycznej przez mikroinstalację. System opustów jest dostępny tylko dla tych prosumentów, którzy uruchomili swoje instalacje przed 1 kwietnia 2022 roku, czyli przed wprowadzeniem rozliczeń w systemie net-billing. 

Net-billing – rynkowy obrót energią elektryczną 

W systemie net-billing prosument sprzedaje nadwyżki do sieci, a następnie kupuje energię w okresach niedoborów produkcji własnej. Środki uzyskane ze sprzedaży zasilają tzw. depozyt prosumencki, z którego w pierwszej kolejności pokrywane są koszty zakupu prądu. 

Dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych 

Zgodnie z zapowiedziami w 2024 roku zostanie ponownie uruchomiony program dofinansowania do  fotowoltaiki dla gospodarstw domowych – Mój Prąd. Nabór do szóstej edycji będzie ogłoszony po rozpatrzeniu wniosków złożonych w piątej edycji programu.  

Prosument wirtualny 

Mechanizm prosumenta wirtualnego, który pierwotnie miał obowiązywać od 2024 roku, opóźnia się ze względu na trwające prace nad nowelizacją ustawy. Z założenia każdy może zostać prosumentem wirtualnym i korzystać z fotowoltaiki, która nie jest zainstalowana w miejscu zamieszkania. To szansa dla osób, które nie mają możliwości zamontowania paneli fotowoltaicznych, np. na bliźniakach czy blokach mieszkalnych. Możesz wykupić udziały w farmie fotowoltaicznej (w wytwarzanej przez nią mocy) i korzystać z tańszego prądu. 

Jeżeli wykupisz moc przewyższającą Twoje zapotrzebowanie, nadwyżki energii nie zostaną zmarnowane. Sprzedasz je po cenach rynkowych jak każdy inny prosument. 

 

Jeżeli potrzebujesz kompendium wiedzy o energii słonecznej, pobierz bezpłatny e-book: Wszystko, co musisz wiedzieć o fotowoltaice

Pobierz e-book

Czy inwestycja w panele fotowoltaiczne jest opłacalna w 2024 roku?  

Osoby, które planują montaż instalacji fotowoltaicznej, często mają obawy, czy przedsięwzięcie okaże się opłacalne. W kategoriach czysto ekonomicznych opłacalność oznacza obniżenie rachunków za prąd po uruchomieniu instalacji fotowoltaicznej. Docelowo, w przypadku prawidłowo dobranej instalacji, rachunki za energię powinny być minimalne. Należy pamietać, że prosument ponosi koszty dystrybucji i konserwacji paneli PV. 

Oszczędności długoterminowe 

Inwestycja w odnawialne źródła energii to sposób na znaczne oszczędności w dłuższej perspektywie. Ale korzystanie z energii odnawialnej to również liczne korzyści dla środowiska i dla zdrowia społeczeństwa. Nie ma więc wątpliwości, że bez względu na zmiany w przepisach, warto inwestować w stabilne i trwałe źródła energii odnawialnej

Bezpieczeństwo energetyczne 

Trzecią korzyścią z domowych systemów fotowoltaicznych jest większe bezpieczeństwo energetyczne. Jeśli wraz z instalacją fotowoltaiczną zbudujesz magazyn energii w odpowiedniej konfiguracji, przerwa w zewnętrznych dostawach prądu nie będzie oznaczać automatycznego wstrzymania pracy domowych instalacji i urządzeń. Jest to szczególnie ważne w sytuacji, gdy coraz więcej obiektów mieszkalnych korzysta z monitoringu i systemów smart home. Postęp technologiczny wzmacnia znaczenie stabilności dostaw prądu. 

Kryzys energetyczny uzmysłowił wszystkim, że cena prądu może wzrosnąć gwałtownie z dnia na dzień. W tej sytuacji dostęp do taniej energii elektrycznej, niezależnej od stawek rynkowych, staje się niezwykle cenny. 

Szczegółowe informacje na temat kosztów produkcji prądu ze słońca znajdziesz w artykule: Czy fotowoltaika się opłaca? Rozwiewamy wątpliwości! 

Czy fotowoltaika będzie przymusowa? 

W marcu 2024 roku Parlament Europejski przegłosował przepisy o efektywności energetycznej budynków, czyli dyrektywę EPBD (ang. European Performance of Buildings Directive). Nakłada ona obowiązek montażu paneli fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na różnego typu budynkach. 

Nowe prawo obejmie w różnym czasie poszczególne klasy budynków. Oto terminarz obowiązkowego montażu paneli fotowoltaicznych: 

  • od 2026 roku – nowo wznoszone budynki komercyjne i publiczne; 
  • od 2027 roku – budynki komercyjne i publiczne, które przejdą gruntowną modernizację; 
  • od 2029 roku – wszystkie nowe budynki mieszkalne; 
  • do 2030 roku – panele fotowoltaiczne należy zamontować na wszystkich istniejących budynkach, które należą do sektora publicznego. 

Zapisy dotyczące fotowoltaiki mają przyczynić się do realizacji głównego celu „zielonej rewolucji” w UE, czyli osiągnięcia bezemisyjności wszystkich budynków do 2050 roku. 

Jeżeli potrzebujesz więcej argumentów za realizacją przepisów UE, znajdziesz je w artykule: Zalety fotowoltaiki – poznaj 10 korzyści paneli fotowoltaicznych! 

Prognozy rozwoju rynku fotowoltaiki w UE 

W 2023 r. łączna produkcja energii elektrycznej w ogniwach fotowoltaicznych wzrosła o 36 TWh. Tym samym osiągnęła 9% całkowitej ilości prądu wyprodukowanego w UE. [1] W 2024 roku będzie miał miejsce kolejny wzrost liczby zainstalowanych źródeł fotowoltaicznych. 

Trend wzrostowy utrzyma się, jednak – zgodnie z prognozą Solar Power Europe [2] – tempo znacznie osłabnie. Perspektywy rozwoju fotowoltaiki pomiędzy rokiem 2023 i 2024 oceniane są na 16%. W 2025 roku rynek wzrośnie już tylko o 11%. Przyhamowanie dynamiki wzrostu wynika z nasycenia rynku. Bezpośrednim efektem spadku popytu będzie obniżenie cen paneli fotowoltaicznych oraz innych elementów składowych instalacji. 

Jaka jest przyszłość fotowoltaiki w Polsce? 

Od wielu lat rośnie dynamicznie rynek fotowoltaiki w Polsce i Unii Europejskiej. Do tej pory był to wzrost wynikający głównie z poszukiwania tanich źródeł i technologii produkcji energii elektrycznej. Duże znaczenie miała też większa świadomość ekologiczna społeczeństwa – zrozumienie faktu, że produkcja prądu ze słońca przyczynia się do redukcji emisji gazów cieplarnianych. Obecnie dodatkowym impulsem stają się zmiany przepisów dotyczących zeroemisyjności budynków. 

Instytut Energetyki Odnawialnej (w raporcie „Rynek fotowoltaiki w Polsce 2023”) pokazuje Polskę jako jednego z europejskich liderów pod względem przyrostu mocy zainstalowanej w fotowoltaice. Największy skok miał miejsce w latach 2021–2022, gdy moc zainstalowana wzrosła o 61%. 

Za rekordowym wynikiem stoi przede wszystkim stale rosnąca liczba prosumenckich instalacji fotowoltaicznych. Natomiast ciągle niewielki jest udział dużych farm fotowoltaicznych. [3] Nie ulega wątpliwości, że wytwarzanie energii ze słońca będzie w najbliższych latach motorem napędowym transformacji energetycznej. 

Szybki rozwój fotowoltaiki w Polsce sprawia, że większy udział w rynku energii elektrycznej mają nie tylko panele, lecz także magazyny energii. Są one niezwykle ważne w sytuacji, gdy imponujące tempo wzrostu produkcji prądu z OZE natrafia na barierę w postaci ograniczonych możliwości sieci przesyłowych. 

 

Fotowoltaika w ofercie TAURONA

Masz pytanie związane z fotowoltaiką, na które nie znalazłeś odpowiedzi w powyższym artykule?

Zamów kontakt z ekspertem TAURONA, który udzieli Ci wszystkich niezbędnych informacji, a także dobierze instalację fotowoltaiczną dopasowaną do Twojego domu.

Dowiedz się więcej

Perspektywy rozwoju Fotowoltaiki w Polsce – podsumowanie 

Statystyki wskazują, że wykorzystanie energii słonecznej będzie stopniowo rosło. Wraz z nim zwiększy się udział prądu z fotowoltaiki w miksie energetycznym w Polsce. 

Rozwój fotowoltaiki będzie ważnym elementem transformacji energetycznej. Tempo powstawania nowych instalacji fotowoltaicznych nieco osłabnie, lecz wzrośnie wykorzystanie nowoczesnych technologii. Produkcja energii ze słońca będzie ściśle powiązana z systemami ogrzewania, oświetlenia i zarządzania działaniem inteligentnych budynków. 

– – – 

Źródła: 

[1] https://ember-climate.org/insights/research/european-electricity-review-2024/ 

[2] https://www.solarpowereurope.org/insights/market-outlooks/eu-market-outlook-for-solar-power-2022-2026-2 

[3] https://ieo.pl/en/aktualnosci/1645-raport-rynek-fotowoltaiki-w-polsce