Skip to main content

zielona energia


Zespół Lepiej.

Zespół Lepiej.


30 617

[Q&A] Fotowoltaika – rozliczenie

Zespół Lepiej.
Zespół Lepiej.

Aktualne przepisy prawa umożliwiają właścicielom fotowoltaiki podpisanie umowy prosumenckiej. Pozwala ona na oddawanie nadwyżek energii do sieci i odbieranie ich po preferencyjnych stawkach, gdy zajdzie taka potrzeba. Ten bezgotówkowy sposób rozliczania fotowoltaiki nazywany jest systemem opustów. Jak to wygląda w praktyce? Sprawdź w poniższym artykule!

Q&A

 

Jak przebiega proces rozliczania energii?

Kluczową cechą aktualnego systemu rozliczeń jest brak możliwości sprzedaży energii generowanej w instalacji PV przez prosumenta. Jednym słowem: na energii produkowanej przez instalację nie zarobisz. Twoje korzyści to wysokość oszczędności na rachunkach za prąd.

Całość rozliczenia energii wyprodukowanej i pobranej z sieci odbywa się bezgotówkowo. Część energii, której urządzenia nie wykorzystają w momencie jej wytworzenia, jest odprowadzona do sieci energetycznej i podlega bilansowaniu w cyklu rocznym. Sieć energetyczna jest pewnego rodzaju magazynem, do którego wprowadzasz nadwyżkę energii. Ta „energia z magazynu” jest dostępna na bieżąco w ciągu 12 miesięcy od wprowadzenia energii do sieci i zakończenia okresu rozliczeniowego. Gdyby zmagazynowana w sieci nadwyżka nie została wykorzystana w ciągu roku, energia przepadnie, tzn. nie będzie podlegała dalszemu bilansowaniu.

Rozliczanie prosumenckie to inaczej system opustów, który polega na bezgotówkowym rozliczaniu energii zużytej i wyprodukowanej w mikroinstalacji w oparciu o umowę kompleksową zawartą z dostawcą energii. Na jej podstawie nadwyżka energii wyprodukowanej przez instalację trafia do sieci, skąd prosument może ją w razie potrzeby odebrać.

W ciągu dnia, kiedy wydajność instalacji jest największa, energii jest zbyt dużo, aby wykorzystać ją od razu – dlatego jej nadmiar trafia do sieci elektroenergetycznej. W nocy instalacja nie wytwarza energii, więc możesz odebrać nadwyżkę energii, którą zmagazynowałeś w sieci. W przypadku instalacji o mocy do 10 kWp z sieci można bezpłatnie odebrać 80% oddanej energii. Natomiast właściciele instalacji o mocy od 10 kWp do 50 kWp z sieci energetycznej mogą bezpłatnie odebrać 70% oddanej energii.

System opustów działa w pełni automatycznie, a rozliczanie z nadwyżki energii jest całkowicie bezproblemowe. W tej formule nie ma potrzeby inwestowania w magazyny energii, które bardzo podnoszą koszt instalacji i wydłużają okres zwrotu. Zamiast tego magazynem energii staje się sieć energetyczna, a dostęp do energii masz przez cały rok. Zimą, kiedy jest większe zapotrzebowanie na energię, wykorzystujesz energię nadprodukowaną w cieplejsze dni – czyni to Twoją instalację opłacalną inwestycją.

Jak w praktyce działa system opustów?

System opustów, który obowiązuje w Polsce, uzależniony jest od mocy instalacji. To, ile wprowadzonej do sieci energii będziesz mógł za darmo odebrać, zależy od tego, jaką instalację posiadasz:

  • Instalacje do 10 kWp –możesz odebrać 0,8 kWh za każdą 1 kWh wprowadzoną do sieci energii.
  • Instalacje powyżej 10 kWp – możesz odebrać 0,7 kWh za każdą 1 kWh wprowadzoną do sieci energii.

Sieć energetyczna w systemie opustów funkcjonuje jak magazyn energii, którego sprawność wynosi 70 lub 80% (w zależności od mocy instalacji). Warto jednak podkreślić, że odbiór „zmagazynowanej” energii przebiega całkowicie automatycznie i nie wymaga jakiejkolwiek ingerencji z Twojej strony.

Ile mam czasu na wykorzystanie energii zmagazynowanej w sieci?

Dostawca prądu magazynuje naszą nadwyżkę energii przez 12 miesięcy od dnia odczytu, a dniem odczytu jest data wprowadzenia energii elektrycznej do sieci.

Jakie okresy rozliczania mogę wybrać – który jest najwygodniejszy?

Aby zrozumieć, jak przebiega system rozliczenia energii wyprodukowanej przez naszą fotowoltaikę, musisz zdać sobie sprawę, że prosument jest odbiorcą energii, który posiada umowę kompleksową ze sprzedawcą. Jego rozliczenie, w odróżnieniu od standardowego, przebiega jednak w specyficzny sposób, bo część energii produkuje sam. Dlatego każdy prosument, tak samo jak wszyscy odbiorcy energii, ma prawo wyboru okresu rozliczeniowego (częstotliwości wystawiania faktur) zgodnie z taryfą OSD. Jedynie klientom z segmentu GD z grupą taryfową G TAURON proponuje na chwilę uruchomienia mikroinstalacji wprowadzenie rozliczenia w cyklach 12-miesięcznych z możliwością zmiany. Dla pozostałych prosumentów przy uruchomieniu zostaje zachowany okres rozliczeniowy z dotychczasowej umowy kompleksowej.

Co to jest autokonsumpcja i dlaczego na ten parametr powinieneś zwracać szczególną uwagę?

Autokonsumpcja to ilość energii wyprodukowana przez instalację fotowoltaiczną zużywana na bieżąco, a więc taka, której nie musisz magazynować. Wskaźnik autokonsumpcji powinien zostać uwzględniony w momencie planowania inwestycji – to ważny element, który pozwala określić optymalną moc Twojej instalacji. Pamiętaj, że im więcej energii wyprodukowanej przez instalację zużyjesz w czasie rzeczywistym, tym lepiej – Twoja instalacja fotowoltaiczna będzie bardziej opłacalna.

Jednostką do rozliczania energii z fotowoltaiki jest kWp – co to jest?

Moc elektryczna to zdolność danego urządzenia elektrycznego do wykonania określonej pracy w określonej jednostce czasu. Jednostką mocy jest wat (W). Moc instalacji fotowoltaicznej określana jest dla standardowych warunków testowych (STC – Standard Test Conditions). Wykorzystywana jednostka to Wp (watt peak – wat mocy szczytowej) oznaczająca maksymalną wydajność, z jaką pracują moduły fotowoltaiczne w warunkach testowych obejmujących natężenie promieniowania słonecznego 1000 W/m² oraz temperaturę ogniw 25°C. Moc całej instalacji wyrażana jest najczęściej w kWp (kilo watt peak, gdzie1 kWp = 1000 Wp).

Czy mogę sprzedawać wyprodukowaną energię do sieci i zarabiać na tym?

System rozliczania, który zgodnie z prawem dotyczy prosumentów, nie daje możliwości sprzedaży energii elektrycznej. Prosument nie może więc na fotowoltaice zarabiać. Korzyści finansowe dla niego – to suma oszczędności na rachunkach za prąd.

Dlaczego w systemie opustów (dla instalacji do 10 kWp) mogę odebrać 80% energii oddanej do sieci?

Działający w Polsce system opustów powstał w oparciu o zapisy ustawy o OZE. Taka forma rozliczenia sprawia, że gospodarstwa domowe, które posiadają instalację fotowoltaiczną o mocy nie większej niż 10 kW mocy, mogą odebrać z sieci 80% wprowadzonej energii. Oznacza to, że za każdą 1 kWh energii wyprodukowaną przez Twoją instalację fotowoltaiczną możesz odebrać za darmo 0,8 kWh.

Funkcjonujący w Polsce system rozliczeń sprawia, że mogę odebrać 80% energii wprowadzonej do sieci. Czy TAURON ma ofertę, dzięki której otrzymam rekompensatę za 20%?

Od 1 kwietnia 2021 r. TAURON dla swoich klientów, którzy planują lub posiadają instalację fotowoltaiczną, przygotował specjalną ofertę. Dzięki niej każdy prosument może otrzymać równowartość 100% wyprodukowanej przez instalację fotowoltaiczną energii.

Usługa PROSUMENT Plus skierowana jest do klientów TAURONA, którzy fotowoltaikę zamontowali przed 31.03.2021 r. Wybierając to rozwiązanie, klient będzie mógł otrzymać równowartość 100% wprowadzonej energii w dowolnym czasie (80% w postaci energii elektrycznej, zgodnie z ustawą OZE, i 20% jako nadpłatę na konto energetyczne w TAURONIE). Opłata za tę usługę wynosi 59 zł miesięcznie.

PROSUMENT Plus z Bonusem to oferta przygotowana z myślą o klientach, którzy dopiero planują montaż fotowoltaiki. Dzięki niej klienci TAURONA również będą mogli otrzymać równowartość 100% wyprodukowanej przez instalację energii (80% w postaci energii elektrycznej, zgodnie z ustawą OZE, i 20% jako nadpłatę na konto energetyczne w TAURONIE). Opłata za tę usługę wynosi 59 zł miesięcznie. Jednak dla klientów, którzy wybiorą fotowoltaikę w TAURONIE, przygotowany został specjalny rabat – 12 miesięcy usługi za darmo. Dodatkowo w ramach tej opcji, oprócz bilansowania energii, dla klienta dostępna jest także usługa Serwisant 24H.

Co istotne, w obu przypadkach TAURON nie wymaga zmiany taryfy – zarówno z oferty PROSUMENT Plus, jak PROSUMENT Plus z Bonusem można korzystać w taryfie G11. W praktyce oznacza to, że zwrot za energię możesz odebrać niezależnie od godzin pracy Twojej instalacji – nie musisz się martwić o to, że w niektórych godzinach może to być mniej korzystne. Więcej informacji na temat usług PROSUMENT Plus i PROSUMENT Plus z Bonusem znajdziesz na stronie: www.tauron.pl/dla-domu/prad/prad-z-usluga/prad-prosument-plus

 

Fotowoltaika w ofercie TAURONA

Masz pytanie związane z fotowoltaiką, na które nie znalazłeś odpowiedzi w powyższym artykule?

Zamów kontakt z ekspertem TAURONA, który udzieli Ci wszystkich niezbędnych informacji, a także dobierze instalację fotowoltaiczną dopasowaną do Twojego domu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Zachęcamy również do śledzenia kategorii „zielona energia”, w której regularnie publikujemy artykuły z najczęściej zadawanymi pytaniami na temat fotowoltaiki – kosztów inwestycji, doboru mocy czy możliwości w zakresie finansowania.

Bądźmy w kontakcie!