Skip to main content

Posłuchaj artykułów
0:00
0:00
Posłuchaj kolejnych artykułów

zielona energia


Zespół Lepiej.

Zespół Lepiej.


5 328

OZE w pigułce – sprawdź, dlaczego opłaca się inwestycja w OZE

Zespół Lepiej.
Zespół Lepiej.

Opłacalność Odnawialnych Źródeł Energii przez lata była tematem burzliwych dyskusji. Obecnie nikt już nie ma wątpliwości, że ciepło i prąd z OZE są ekologiczne i mogą być tańsze. Mają coraz większy udział w miksie energetycznym na poziomie państw i gospodarstw domowych. Z artykułu dowiesz się, czym są OZE, jak czerpać z nich energię i jakie dają korzyści.


 

Odnawialne źródła energii – czym są?

Dostępne źródła energii dzielą się na odnawialne (OZE) i nieodnawialne. Cechą tych pierwszych jest niewyczerpywalność i łatwa odnawialność. Energia wody i wiatru, energia słoneczna czy energia geotermalna z perspektywy człowieka są niemożliwe do wyczerpania. Można je pozyskiwać i przetwarzać na energię cieplną lub elektryczną.

Pellet, słoma, zrębki drewna to również ekologiczne źródła energii odnawialnej. Razem z innymi produktami organicznymi należą do tzw. biomasy. Substancje organiczne można spalić, zgazować, poddać estryfikacji lub fermentacji.

Dla porównania nieodnawialne źródła energii mają ograniczone zasoby, które stopniowo ulegają wyczerpaniu. Węgiel, ropa naftowa, gaz ziemny czy uran kończą się w rosnącym tempie. W tej sytuacji energia wody, energia słoneczna czy energia geotermalna nabierają większego znaczenia.

Ustawowa definicja OZE

Polskim aktem normatywnym, który określa sposoby wykorzystania OZE, jest Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Znajduje się w niej zapis, który definiuje OZE jako: „odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, energię geotermalną, energię hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i pływów morskich, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów”.

Jakie są odnawialne źródła energii?

Zgodnie z cytowaną ustawą do odnawialnych źródeł energii należą:

 • energia słoneczna – wykorzystywana przez instalacje fotowoltaiczne lub kolektory słoneczne (przeznaczone wyłącznie do ogrzewania wody),
 • energia wody – to energia pozyskiwana z prądów wodnych dzięki turbinom i hydrogeneratorom w siłowniach wodnych,
 • energia wiatru – prąd pozyskiwany jest dzięki ruchowi powietrza, który napędza turbiny wiatrowe,
 • energia geotermalna – do pobierania energii geotermalnej z małej głębokości służą gruntowe pompy ciepła, natomiast z głębokich odwiertów można pobrać gorącą wodę, bez stosowania wymienników ciepła,
 • biomasa – można ją spalać, przetwarzać na paliwa ciekłe lub gazowe, wykorzystując energię powstającą w czasie rozkładu substancji organicznych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.

Czym jest „zielona energia elektryczna”?

Prąd z odnawialnych źródeł energii często nazywany jest „zieloną energią elektryczną”. Chodzi o podkreślenie, że przy produkcji energii elektrycznej nie powstawały gazy cieplarniane oraz równie groźne dla środowiska naturalnego zanieczyszczenia płynne i stałe. Zmniejszenie negatywnego oddziaływania na naturę wynika też z faktu, że dzięki OZE można ograniczyć wydobycie paliw kopalnych.

100 razy mniej CO2

Odnawialne źródła energii wykorzystywane do produkcji prądu emitują nawet 100 razy mniej dwutlenku węgla (CO2) w porównaniu źródeł wykorzystujących paliwa tradycyjne.

Zestawienie wyników emisji CO2 dla różnych źródeł energii elektrycznej nie pozostawia wątpliwości, skąd pochodzi „brudny”, a skąd „zielony” prąd:

 • węgiel: 369–1023 g CO2/kWh
 • gaz naturalny: 128–434 g CO2/kWh
 • instalacja fotowoltaiczna: 11–42 g CO2/kWh
 • turbina wiatrowa: 12–14 g CO2/kWh
 • hydroelektrownia: 11 g CO2/kWh
 • elektrownia atomowa: 6 g CO2/kWh [1]

Inwestycja w OZE – korzyści

Korzyści z odnawialnych źródeł energii dla gospodarstw domowych nie ograniczają się tylko do ekonomii:

 • zielona energia – OZE są czystym źródłem energii elektrycznej, której wytwarzaniu nie towarzyszy emisja do środowiska naturalnego gazów cieplarnianych lub toksycznych związków,
 • obniżone rachunki za prąd – jeżeli wybierzesz optymalny sprzęt i moc instalacji fotowoltaicznej lub wiatrowej obniżysz rachunki za prąd
 • postawa odpowiedzialności społecznej – jeśli wytwarzasz własny prąd ze słońca, przyjmujesz świadomie odpowiedzialność za przyszłość planety,

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii przynosi wielostronne korzyści – nie tylko ekologiczne, lecz również etyczne. Gdy korzystasz z zielonej energii, wybierasz lepszą przyszłość – dla siebie, swoich dzieci, dla świata.

Czy każdy może czerpać energię elektryczną i cieplną z OZE?

Warto zaznaczyć, że z przyczyn technicznych, prawnych i ekonomicznych nie wszystkie odnawialne źródła energii są dostępne dla indywidualnych producentów prądu i ciepła. Część jest kierowana tylko do wybranych grup odbiorców.

Instalacje fotowoltaiczne

Najbardziej popularna wśród indywidualnych inwestorów jest fotowoltaika – źródło energii odnawialnej dostępne praktycznie dla każdego. Po zmianach przepisów, które weszły w życie 1 kwietnia 2022 r., rozszerzyła się grupa prosumentów: pojawił się prosument zbiorowy. Oznacza to, że wspólnoty mieszkaniowe w budynkach wielorodzinnych w miastach również mogą produkować prąd na własne potrzeby.

Nowym rozwiązaniem dostępnym na rynku są ogrodzenie z paneli słonecznych. Jesteś zainteresowany? Przeczytaj artykuł: Ogrodzenie z paneli fotowoltaicznych – czy warto w takie zainwestować?

Jeżeli szukasz argumentów za produkcją prądu z energii słonecznej, przeczytaj artykuł: Zalety fotowoltaiki – poznaj 10 korzyści paneli fotowoltaicznych!

Większość instalacji fotowoltaicznych działa w modelu on-grid, czyli w połączeniu z siecią energetyczną. Produkcja energii jest uzależniona od poprawnego działania sieci zewnętrznej. Gdy dochodzi do awarii, fotowoltaika przestaje działać. Wolne od tego ograniczenia są instalacje off-grid, nazywane wyspowymi. Działają całkowicie niezależnie od sieci energetycznej. Nadwyżki produkcji prądu gromadzą w akumulatorach (magazyny energii). Złotym środkiem jest instalacja hybrydowa, która może współpracować z siecią lub działać całkowicie autonomicznie.

 

Jeżeli chcesz szybko i bezpiecznie dołączyć do grona prosumentów, wybierz Fotowoltaikę od TAURONA.

Oferta obejmuje wsparcie merytoryczne i techniczne: fachowy projekt i wykonanie instalacji fotowoltaicznej.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

Pompy ciepła

Pompy ciepła to nowoczesne i ekologiczne urządzenia, które ogrzeją Twój dom w sposób bezobsługowy, z wykorzystaniem energii odnawialnej. Ich działanie jest porównywalne do działania lodówki. Jaka jest różnica? Lodówka wyprowadza ciepło z wnętrza i przekazuje je na zewnątrz. Natomiast pompa „zabiera” ciepło z przestrzeni zewnętrznej i „przepompowuje” do wnętrza domu. Urządzenia te gwarantują nie tylko komfort używania, ale  są także ekologiczne. Ich montaż odbywa się zazwyczaj bez ingerencji w strukturę budynku, a sama pompa doskonale współpracuje z fotowoltaiką.

Najpopularniejsze są powietrzne pompy ciepła. Bardziej wymagające w montażu są gruntowe pompy ciepła, które są rozwiązaniami droższymi. Na ich cenę wpływa koszt robót ziemnych niezbędnych do zainstalowania wymiennika ciepła (rury z tworzywa sztucznego z płynem niezamarzającym). Najbardziej skomplikowana i kosztowna jest instalacja wodnych pomp ciepła. Ich wymienniki mogą znajdować się na dnie naturalnych zbiorników wodnych lub w specjalnie przygotowanych studniach głębinowych.

Pompy ciepła nie tylko zasilają domowe instalacje grzewcze. Bardzo często służą do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Wybrane modele możesz wykorzystać do chłodzenia pomieszczeń w okresie letnich upałów.

Szczegóły doboru oraz instalacji pomp ciepła znajdziesz w artykule Montaż pompy ciepła – jak przebiega i ile kosztuje?

Przydomowe elektrownie wiatrowe

W grupie najbardziej dostępnych źródeł OZE znajduje się energia wiatru. Jeśli mieszkasz w rejonie, w którym często wieje wiatr, możesz czerpać z tego benefity. Przydomowa elektrownia wiatrowa pomoże Ci wykorzystać energię wiatrową do zasilenia domowych sprzętów o mniejszej mocy. Zazwyczaj turbina wiatrowa nie pozwala uzyskać samowystarczalności energetycznej. Jednak wpłynie na obniżenie bieżących rachunków za prąd.

Stosunkowo łatwo dostępne są niewielkie turbiny wiatrowe. Możesz je zamontować na dachu lub na bocznej ścianie budynku. Nie potrzebujesz pozwolenia, nie musisz też zgłaszać inwestycji.

Zainteresował Cię ten temat? Zapoznaj się z tym artykułem: Przydomowa elektrownia wiatrowa – czy to się opłaca?

Przydomowe elektrownie wodne

Przez Twoją ziemię przepływa rzeka? Możesz rozważyć inwestycję w OZE i budowę przydomowej elektrowni wodnej. Elektrownia wodna ma wysoką wydajność. Może zapewnić wystarczająco dużo prądu, aby uniezależnić Cię od zewnętrznych dostawców. Jest to atrakcyjna opcja, ale pamiętaj, że budowa oraz utrzymanie takiego projektu są czasochłonne i technicznie wymagające. Nie jest to zatem inwestycja, którą można podjąć bez solidnego przygotowania i wnikliwej analizy.

Prywatne hydroelektrownie nie są liczne. Głównie z powodu małej dostępności odpowiednich gruntów, przez które płyną rzeki lub mniejsze cieki wodne. Ważną barierą są relatywnie wysokie koszty budowy elektrowni wodnej w porównaniu z fotowoltaiką lub turbinami wiatrowymi. Działanie zaporowe mają też przepisy. Ze względu na możliwość zaburzenia stosunków wodnych, bardzo trudno uzyskać stosowne zezwolenia.

Biogazownie

Zgodnie z przepisami biogazownię może zbudować rolnik indywidualny lub podmiot związany z produkcją rolną. Inwestycja może powstać na terenach wiejskich, najlepiej w bezpośredniej bliskości źródła biomasy. Poza tym biogazownia potrzebuje w miarę regularnych dostaw tzw. substratu, czyli odpadów organicznych i rolniczych: obornika, gnojowicy, słomy czy odpadów z przetwórstwa rolno-spożywczego. Pozyskanie organicznego paliwa poza gospodarstwem rolnym jest bardzo trudne.

Jak zmniejszyć koszt budowy instalacji OZE?

Koszty budowy instalacji do produkcji energii elektrycznej z OZE można obniżyć dzięki dotacjom. Dofinansowania instalacji fotowoltaicznej warto poszukać w doskonale znanych ogólnopolskich programach Mój Prąd i Czyste Powietrze. Obecnie jednak program Mój Prąd 5.0 został zakończony, a Mój Prąd 6.0 jeszcze się nie rozpoczęła. Istnieje też wiele programów lokalnych. Beneficjentami mogą być zarówno osoby prywatne, firmy, jednostki samorządu terytorialnego czy spółdzielnie mieszkaniowe.

Jeżeli zamierzasz ogrzewać się pompą ciepła, dofinansowanie znajdziesz również w programach Mój Prąd i Czyste Powietrze oraz Moje Ciepło (do 45% kosztów kwalifikowanych). W 2024 roku ruszyć ma duży projekt pod nazwą Moja Elektrownia Wiatrowa. Zgodnie z zapowiedziami w ramach w ramach tego programu będzie można otrzymać dofinansowanie na wiatraki o mocy do 20 kW i wysokości do 30 m, które będą produkowały energię na własne potrzeby prosumenta.

 
piec

Jeśli planujesz wymianę starego ogrzewania na ekologiczne źródło ciepła, skorzystaj z programu „Ogrzej się z TAURONEM”, w ramach którego możesz otrzymać do 4600 zł na pompę ciepła.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

OZE: ekologia i ekonomia w jednym

Zielona energia to ekologia oraz ekonomia w jednym. Odnawialne źródła energii doskonale wpisują się także w koncepcję zrównoważonego rozwoju. Wybór rozwiązań, które wykorzystują OZE, to krok w kierunku ochrony środowiska przyrodniczego. Jeśli korzystasz z  prądu pochodzącego z OZE, ograniczasz emisję dwutlenku węgla. Wiatr, woda i słońce, a także energia geotermalna są w stanie zapewnić bezpieczeństwo energetyczne Twojego gospodarstwa domowego.

Podsumowując: inwestycja w OZE opłaca się na wielu płaszczyznach. Produkując prąd na własne potrzeby, działasz dla dobra własnej rodziny, chronisz środowisko naturalne i poprawiasz bezpieczeństwo energetyczne państwa.

———

Źródła:

[1] https://www.pgi.gov.pl/images/muzeum/kopalnia_wiedzy/surowce/foldery/wegiel_kamienny.pdf, s.21

[2] http://www.urbanwind.pl/wplyw-oze-na-spadek-emisji-co2/