Skip to main content

Posłuchaj artykułów
0:00
0:00
Posłuchaj kolejnych artykułów

zielona energia


Zespół Lepiej.

Zespół Lepiej.


42 701

Czym jest net-billing?

Zespół Lepiej.
Zespół Lepiej.

Net-billing to nowa forma rozliczenia prosumentów, która zastąpiła system opustów. Wyjaśniamy, jak od 2022 r. jest rozliczana energia elektryczna wyprodukowana w mikroinstalacjach fotowoltaicznych. Dowiedz się, kto może, a kto musi rozliczać się na nowych zasadach. Poznaj odpowiedź na pytanie, czy opłaca się przejść na net-billing.


 

Dla kogo jest net-billing?

Net-billing zastąpił dotychczasowy system opustów. Rozliczanie się na nowych zasadach jest obligatoryjne dla właścicieli mikroinstalacji fotowoltaicznych uruchomionych po 31 marca 2022 r.

Przy systemie opustów mogą pozostać dotychczasowi prosumenci, którzy zaczęli produkować prąd (liczy się data złożenia wniosku o przyłączenie do operatora systemu dystrybucyjnego) nie później niż 31 marca 2022 r. Prawo do korzystania z opustów przysługuje też osobom, które nie wytwarzają jeszcze prądu, lecz przed 1 kwietnia 2022 r. zawarły umowy na zakup, montaż lub dofinansowanie instalacji. Stroną umowy powinna być jednostka samorządu terytorialnego lub inny podmiot, który prowadzi projekt współfinansowany z RPO (Regionalny Program Operacyjny). Ostatnim, koniecznym do spełnienia warunkiem, jest zakończenie inwestycji najpóźniej 31 grudnia 2023 r.

Prawo do rozliczenia w systemie opustów przysługuje przez 15 lat od daty uruchomienia mikroinstalacji fotowoltaicznej. Oczywiście prosument może w każdej chwili wybrać system net-billing i zacząć sprzedawać produkowaną przez siebie energię.

 
kalkulator fotowoltaika

Jesteś ciekawy, ile zaoszczędzisz na instalacji fotowoltaicznej? Skorzystaj z kalkulatora rozliczenia fotowoltaiki w systemie net-billing!

OBLICZ OSZCZĘDNOŚCI

Jak wygląda rozliczenie net-billing?

Aby zrozumieć istotę zmiany w rozliczaniu fotowoltaiki, najlepiej porównać net-billing z poprzednim systemem. Prosumenci korzystający z upustów nie sprzedają, lecz nieodpłatnie przekazują do sieci nadwyżki produkcji własnej. W zamian za to nabywają prawo do nieodpłatnego odebrania energii z sieci w okresach zwiększonego zapotrzebowania. Jeżeli masz instalację o mocy do 10 kWp, to za 1 kWh przekazany do sieci możesz odebrać 0,8 kWh. Gdy eksploatujesz instalację powyżej 10 kWp, przelicznik jest o 10% niższy: odprowadzasz 1 kWh, a odbierasz 0,7 kWh. Jakie są zmiany w rozliczaniu fotowoltaiki wprowadzone w 2022 roku?

Net-billing to system handlu energią elektryczną. W tym systemie prosument energię wyprodukowaną przez instalację fotowoltaiczną, której nie zużyje na bieżąco (tzw. nadwyżki), oddaje do sieci po określonej przez PSE cenie i kupuje energię, gdy instalacja nie pokrywa zapotrzebowania wg stawek swojego sprzedawcy.

W nowym systemie rozliczeń każdy właściciel instalacji fotowoltaicznej posiada konto prosumenta, które prowadzi sprzedawca energii. Konto to służy do rozliczania nadwyżek energii wprowadzonej do sieci i pobranej z sieci.

Nowelizacja przepisów wprowadziła również pojęcie depozytu prosumenckiego:

  • To wirtualny portfel prosumenta.
  • Do niego trafią środki zgromadzone ze sprzedaży energii.
  • Z niego pobierane będą środki na zakup energii.

Czy zyski ze sprzedaży nadwyżek energii można wypłacić?

Odpowiedź brzmi: TAK. Jeżeli po upływie 12 miesięcy od zdeponowania, środki nie zostaną wykorzystane na zakupy energii, to powstanie nadpłata. Podlega ona zwrotowi. Maksymalna kwota zwrotu jest równowartością 20% wartości energii elektrycznej sprzedanej do sieci w miesiącu, którego dotyczy zwrot nadpłaty.

Czy opłaca się przejść na net-billing?

Osoby, które planują budowę instalacji fotowoltaicznej, zadają sobie pytanie, czy net-billing się opłaca. Możesz zweryfikować to samodzielnie. Zacznij od sprawdzenia potencjalnych korzyści: masz do dyspozycji przygotowany przez TAURON kalkulator opłacalności fotowoltaiki w modelu net-billing. To proste w obsłudze narzędzie da Ci wyobrażenie o skali oszczędności w skali roku. Jeżeli potrzebujesz konkretnego planu biznesowego, zamów w TAURONIE kalkulację, wraz z prognozą okresu zwrotu z inwestycji dla Twojej nieruchomości. Doradcy TAURONA przygotują wyliczenia bezpłatnie.

Długość okresu zwrotu inwestycji w instalację zależy od wydatków poniesionych na wejściu. Chcesz zmniejszyć koszty własne budowy fotowoltaiki? Skorzystaj z możliwości, które stwarza Program Mój Prąd 4.0. To już czwarta odsłona popularnego programu dotacji, który jest adresowany do obecnych i przyszłych prosumentów. Możesz zyskać nawet 20 500 zł. Jednym z warunków jest przejście na system net-billing. To jeszcze jedno potwierdzenie opłacalności tej formy rozliczania własnej produkcji prądu.

Planujesz inwestycję w fotowoltaikę? Skorzystaj z przygotowanego przez nas e-booka Nowy system rozliczeń fotowoltaiki. To kompendium wiedzy, w którym znajdziesz odpowiedzi na pytania dotyczące budowy i opłacalności instalacji fotowoltaicznej w nowej sytuacji prawnej.